Foirm chuardtha

मत्ती 9:32

मी कुवाला ताम्‍ङे लप थुपुप जोवु

32तमा तिवा तेसुर थेन्‍नी गल्‍सिमा मीतिवी डेकी कुल्‍नी कुवा गलुप मी यीला येशूकी चाला टिनी लेसुङ।