Foirm chuardtha

Matthew 9:11

11Jawudamuku yali jilajba nanankurri barndarri, Barisimuku yalu jalili kudanyu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Baki yali najba Jisus wardambikurri nangka mamanyi yalundu balkimukunyina. Ngajaka yali kandimuku Barasimukunyi, “Wanyingkanyi wardamba nangka narringi milidimbawarr mamanyi yalundu, balkimukunyina. Wanyingkanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index