Ngönën Pepewer

Teanga: Weri

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc.