Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa Aynayan

Teanga: Tawallammat Tamajaq

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015