Diospan Tsain

Teanga: Sharanahua

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.