Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I Wala

Teanga: Wala

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.