Agta, Dupaninan

Teanga: Dupaninan Agta

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved