จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Teanga: Bisu

Eolas Fé Leagan

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Faisnéis Fé Chóipcheart

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.