MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Teanga: Baka (Sudan)

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.