Foirm chuardtha

لوقا 2

2‏-نجی باب

عیسی دُغیار

مَتّیٰ 1‏:18‏-25

1شُل گونلِرده روم ایمپِراطُری آگوستوس تامام ایلاتدا ساناماغینی گِچیرمِک بارادا دِستور چیقاردی.‏ 2بو اَوَّلکی ایلات ساناماغی بُلوپ، اُل کیرینیوسینگ سوریه حُکومدارلیق اِدِن زاماندا گِچیریلدی.‏ 3ایلات ساناماغیندان گِچمِک اوچین، هِر کیم اُز شَهرینه گیتدی.‏

4شِیله‌لیکده، یوسف هِم جلیله‌دَکی ناصِره شَهریندِن چیقیپ، یهودیه‌دَکی بِیت‌لِحِم دییِن داوودینگ شَهرینه گیتدی، سِبَبی اُل داوودینگ ایلیندِن بُلوپ، اُنونگ نِسلینه دِگیشلیدی.‏ 5یوسف یازیلماق اوچین اُل یِره گُورِلی آداغیلیسی مریمی هِم آلیپ گیتدی.‏ 6‏-7اُلار بِیت‌لِحِمدِکیلِر، مریمینگ آیی-گونی دُلوپ، اَوَّلکی اُغلونی دُغوردی.‏ مریم اُنی قونداغا دُلادی-دا، بیر آخوردا یاتیردی، سِبَبی اُلار میهمانخانادان یِر تاپماندیلار.‏

چُپانلار و پِریشده‌لِر

8شُل گیجه بِیت‌لِحِمینگ قُلاییندا کَبیر چُپانلار سورولِرینی قُرایاردیلار.‏ 9بیردِن اُلارینگ اُوونده خودایینگ بیر پِریشده‌سی گُروندی و خودایینگ یالقیمی داش-تُوِرِگی یاغتیلتدی.‏ چُپانلار قاتی قُرقدولار.‏ 10پِریشده اُلارا:‏ ‏«‏قُرقمانگ!‏ مِن سیزه هِمّه خالقی بِگِندیرجِک شاتلیقلی خوش خاباری اِعلان اِدیَرین:‏ 11شو گون داوودینگ شَهرینده سیزینگ اوچین نِجات بِریَنچی دُغدی.‏ اُل خوداییمیز مسیحدیر.‏ 12اینه، بو سیزه بیر عالامات بُلار:‏ سیز قونداغا دُلُغیلی، آخوردا یاتان بیر اُغلانی تاپارسینگیز»‏ دییدی.‏ 13بیردِن پِریشده بیلِن بیرلیکده آسمانینگ سانسیز قُشونی گُروندی.‏ اُلار خودایی اُووپ بِییکلِندیردیلِر:‏

14‏«‏آسمانلار آسمانیندا خودایا حُرمات بُلسون!‏

خودایدان مِرحِمِت تاپان یِردَکی اینسانلارا پاراحاتلیق بُلسون!‏»‏ دیییَردیلِر.‏

15پِریشده‌لِر چُپانلارینگ یانیندان آیریلیپ، آسمانا گُتِریلِنلِرینده، چُپانلار بیری-بیرلِرینه:‏ ‏«‏یُرینگ، بِیت‌لِحِمه گیدِلینگ.‏ خودایینگ بیزه آیان اِدِن بو واقاسینی گُرِلینگ»‏ دیییشدیلِر.‏

16شِیله‌لیکده، اُلار باسیمچاق گیدیپ، مریمی، یوسفی و آخوردا یاتان اُغلانی تاپدیلار.‏ 17اُلار عیسانی گُرِنلِرینده، بو اُغلان حاقدا اِشیدِنلِرینی اُلارا گورّونگ بِردیلِر.‏ 18چُپانلارینگ گورّونگلِرینی اِشیدِنلِرینگ هِمّه‌سی حایران قالدی.‏ 19مریم بُلسا بو زاتلارینگ هِمّه‌سی حاقدا قاتی فیکره گیریپ، اُلاری یورِگینده ساقلایاردی.‏ 20چُپانلار هِمّه زادی گُروپ-اِشیدِنلِرینینگ اُزلِرینه آیدیلیشی یالی بُلاندیغی اوچین، خودایی اُودیلِر و شوکورلِر اِدیپ، ایزلارینا دُلاندیلار.‏

عیسانینگ خودایا باغیش اِدیلمِگی

21سِکیزینجی گون اُغلانی سونِّتلِمِلی بُلاندا، اُنونگ آدینا عیسی داقدیلار.‏ بو اُنونگ اِنه‌سینینگ گُوره‌سینده قالمازدان اُوال، پِریشدَه‌نینگ اُنگا بِرِن آدیدی.‏ 22موسانینگ شِریغاتینا گُرَه گِچیریلیَن پَکلِنمه سونِّتلِرینگ بِرجای اِدیلمِلی واقتی یِتیپ گِلِنده، یوسف بیلِن مریم اورشلیمه گیتدیلِر.‏ اُلار عیسانی خودایا باغیش اِتمِک اوچین، اُنی هِم یانلارینا آلدیلار.‏ 23- شِریغاتدا:‏ ‏«‏اَوَّلکی دُغان هِر بیر اِرکِک اُغلان خودایا باغیش اِدیلمِلی»‏ دیییپ یازیلاندیر.‏ 24- اُلار شِریغاتدا یازیلیشی یالی، ایکی قُمرینی یا-دا کِپدِرینی هِم قربانلیق حُکمونده هُدورلِمِلیدیلِر.‏

25شُل واقت اورشلیمده شمعون آدلی بیر دُغری و تاقوالی آدام یاشایاردی.‏ اُل اسرائیل خالقینینگ آزات اِدیلمِگینه قاراشیاردی، مُقادِّس روح اُنونگ اوستوندِدی.‏ 26اُنگا خودایینگ مسیحینی گُرمِزدِن اُنگ اُلمِجِکدیگی مُقادِّس روح طارافیندان آیان بُلوپدی.‏ 27شمعون مُقادِّس روحونگ اوغراتدیرماغی بیلِن عیباداتخانانینگ حایاطینا گِلدی.‏ عیسانینگ اِنه-آتاسی شِریغاتدا یازیلان عاداتی بِرجای اِتمِک اوچین، اُغلانی ایچِری سالانلاریندا، 28شمعون اُنی قوجاغینا آلیپ، خودایا شوکور اِدیپ، شِیله دییدی:‏ 29‏«‏یا خودای، اُز بِرِن سُزونگه گُرَه، ایندی بِندَنگ آرقایین ساغامان تابشیریپ بیلِر.‏ 30‏-31اینه، سِنینگ هِمّه خالقلارینگ اُوونده تاییارلان نِجات بِریَنچینگی گُزوم بیلِن گُردوم.‏ 32بیگانه میلِّتلِره آیانلیق بِرجِک، خالقینگ اسرائیلی بِییکلِندیرجِک نوری گُردوم.‏»‏

33چاغا بارادا آیدیلیان سُزلِره اُنونگ اِنه-آتاسی حایران قالدی.‏ 34شمعون اُلارا بِرِکِت بِریپ، اِنه‌سی مریمه:‏ ‏«‏بو اُغلان اسرائیل‌دا کَن آداملارینگ پِسِلمِگینه و بِیگِلمِگینه سِبَپکَر بُلار.‏ اُل خودای طارافیندان بِرلِن عالامات بُلوپ، اینسانلار اُنگا قارشی چیقارلار.‏ 35شُندا اِنچِمه یورِکلِرینگ سیرلی فیکرلِری بِلّی بُلار.‏ سِنینگ قالبینگا هِم قیلیچ کیمین سُقولار»‏ دییدی.‏

36‏-37اُل یِرده سِگسِن دُرت ییلدان بَری دول یاشایان حَنّا آدلی قارّی نِبیه هِم باردی.‏ اُل اَشیر طایفاسیندان فَنوئیل‌ینگ قیزیدی.‏ اُل دورموشا چیقاندان سُنگرا اَری بیلِن یِدی ییل یاشاشیپ، دول قالیپدی.‏ بو آیال هِمیشه عیباداتخانانینگ حایاطیندا بُلوپ، آرازا توتوپ، دُغا اِدیپ، گیجه-گوندیز خودایا عیبادات اِدیَردی.‏ 38حَنّا هِم اِدیل شُل واقت گِلیپ، خودایا شوکور اِدیپ، اورشلیمینگ نِجات تاپماغینا قاراشیانلارینگ بارینا بو اُغلان حاقدا گورّونگ بِردی.‏

39یوسف بیلِن مریم موسانینگ شِریغاتینا گُرَه هِمّه زادی بِرجای اِدِنلِریندِن سُنگرا، جلیلَه، اُزلِرینینگ ناصِره شَهرینه دُلاندیلار.‏ 40چاغا اولالیپ، گویچده و عاقیلدارلیقدا اُسوپ باریاردی.‏ خودایینگ مِرحِمِتی اُنونگ اوستوندِدی.‏

عیسی دین موغالّیملاری بیلِن

41عیسانینگ اِنه-آتاسی هِر ییل پِسَح بایرامیندا اورشلیمه گیدیَردیلِر.‏ 42عیسی اُن ایکی یاشینا یِتِنده، اُلار بایرامچیلیق عاداتینا گُرَه یِنه اورشلیمه گیتدیلِر.‏ 43بایرامچیلیق قوتاراندان سُنگ، اُلار اُیلِرینه دُلاندیلار.‏ یِتیشِنجِک عیسی بُلسا اورشلیمده قالدی، اِمّا اُنونگ اِنه-آتاسینینگ موندان خاباری یُقدی.‏ 44اُلار اُنی یُلاغچیلارینگ آراسیندادیر دیییپ، بیر گونلوک یُلی گِچدیلِر.‏ سُنگرا اُنی دُغان-قارینداشلارینینگ، دُست-یارلارینینگ آراسیندان گُزلَپ باشلادیلار.‏ 45اُنی گُزلَپ تاپمانسُنگلار، ایزلارینا اورشلیمه دُلاندیلار.‏ 46اوچ گوندِن سُنگ، اُنی عیباداتخانانینگ حایاطیندان تاپدیلار.‏ اُل دین موغالّیملارینینگ آراسیندا اُتوریپ، اُلاری دینگلَپ، سُراغلار بِریَردی.‏ 47عیسانی دینگلِیَنلِرینگ هِمّه‌سی اُنونگ دوشونجِسینه، بِریَن جُغاپلارینا حایران قالیاردیلار.‏ 48اِنه-آتاسی اُنی گُرِنلِرینده گِنگ قالدیلار.‏ اِنه‌سی اُنگا:‏ ‏«‏اُغلوم!‏ نَمه اوچین بِیتدینگ؟ آتانگ ایکیمیز قاتی قایغی اِدیپ، سِنی گُزِدیک»‏ دییدی.‏ 49عیسی اُلارا:‏ ‏«‏مِنی نَمه اوچین گُزِدینگیز؟ سیز مِنینگ آتامینگ اُیونده بُلمالیدیغیمی بیلمِیَردینگیزمی؟»‏ دییدی.‏ 50اِمّا اُلار اُنونگ نَمه دییجِک بُلیاندیغینا دوشونمِدیلِر.‏ 51سُنگرا عیسی اِنه-آتاسی بیلِن ناصِره قایتدی، اُلارینگ سُزونه قولاق آسدی.‏ اِمّا اُنونگ اِنه‌سی بو گورّونگلِرینگ هِمّه‌سینی یورِگینده ساقلایاردی.‏ 52عیسی عاقیلدارلیقدا، بُیدا اُسوپ، خودایینگ هِم آداملارینگ مَهرینی قازانیاردی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index