Foirm chuardtha

Levitiko 8:13

13Pea naʻe ʻomi ʻe Mōsese ʻae ngaahi foha ʻo ʻElone, ʻo ne ʻai ʻae ngaahi kofu kiate kinautolu, ʻo ne nonoʻo ʻaki ʻakinautolu ʻae ngaahi noʻo, ʻo ne ʻai ʻae tatā kiate kinautolu; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.