Foirm chuardtha

Levitiko 16:33

33Pea ʻe fai ʻe ia ʻae fakalelei koeʻuhi ko e potu tapu lahi, pea fai ʻe ia ʻae fakalelei koeʻuhi ko e fale fehikitaki ʻoe fakataha, pea koeʻuhi ko e feilaulauʻanga, pea ʻe fai ʻe ia ʻae fakalelei maʻae ngaahi taulaʻeiki, pea koeʻuhi ko e kakai kotoa pē ʻoe fakataha.