Foirm chuardtha

Levitiko 16:26

26Pea ko ia naʻa ne tukuange ʻae kosi ko e kosi fetuku ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau hono sino ʻi he vai pea hili ia, ʻe haʻu ia ki he ʻapitanga.