Foirm chuardtha

วิวรณ์ 16

สลุง​เจ็ด​ใบ​ตี้​ใส่​ความ​โขด​ของ​พระเจ้า

1แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​ตี้​ดัง​ออก​มา​จาก​พระวิหาร​สั่ง​หมู่​ทูตสวรรค์​ตึง​เจ็ด​องค์​ว่า “เอา​สลุง​ตึง​เจ็ด​ตี้​มี​ความ​โขด​ของ​พระเจ้า​นั้น​ถอก​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก”

2ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​นึ่ง​จึง​ออก​ไป​ถอก​สลุง​ของ​ต๋น​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​มี​เครื่องหมาย​ของ​สัตว์​ฮ้าย​กับ​นมัสก๋าน​ฮูป​ปั้น​ของ​มัน เป๋น​แผล​ปุ๊ปอง​ปวด​แสบ​ปวด​ฮ้อน​ไป​ตึง​ตั๋ว

3ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สอง​ก็​ถอก​สลุง​ของ​ต๋น​ลง​ใน​ทะเล เยียะ​หื้อ​ทะเล​ก๋าย​เป๋น​เลือด​เหมือน​เลือด​ของ​คน​ต๋าย สิ่ง​มี​จีวิต​ใน​ทะเล​ก็​ต๋าย​หมด

4ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สาม​ก็​ถอก​สลุง​ของ​ต๋น​ลง​ใน​แม่น้ำ​กับ​ต๋าน้ำ​ตังหลาย แล้ว​น้ำ​หมู่​นั้น​ก็​ก๋าย​เป๋น​เลือด

5ข้าพเจ้า​ได้ยิน​ทูตสวรรค์​ตี้​มี​สิทธิ​อำนาจ​เหนือ​น้ำ​นั้น อู้​ว่า

“พระองค์​ผู้​เป๋น​อยู่​ใน​บ่าเดี่ยวนี้​กับ​ใน​อดีต พระองค์​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์

พระองค์​ยุติธรรม​แล้ว ตี้​ได้​ตัดสิน​ลงโต้ษ​จาอี้

6ย้อน​หมู่​เขา​ได้​เยียะ​หื้อ​เลือด​ของ​คน​ของ​พระองค์

กับ​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​ไหล​ออก​มา

สมควร​แล้ว​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​หมู่​เขา​กิ๋น​เลือด

7ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​จาก​แต้น​ปู่จา​ฮ้อง​ว่า

“แม่น​แล้ว องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด

ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ของ​พระองค์​ถูกต้อง​กับ​ยุติธรรม​แล้ว”

8จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สี่​ก็​ถอก​สลุง​ของ​ต๋น​ลง​ตี้​ตะวัน เซิ่ง​เยียะ​หื้อ​ตะวัน​มี​อำนาจ​ตี้​จะ​เผา​คน​ตังหลาย​ด้วย​ไฟ 9ความ​ฮ้อน​อัน​ใหญ่​หลวง​นั้น​ได้​เผา​คน​ตังหลาย หมู่​เขา​ก็​แจ้งด่า​จื้อ​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​เหนือ​ความ​ฉิบหาย​หมู่​นี้ แต่​หมู่​เขา​ก็​ยัง​บ่ได้​กลับใจ๋​จาก​บาป กับ​บ่ได้​สรรเสริญ​พระเจ้า

10ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​ห้า​ก็​ถอก​สลุง​คำ​ของ​ต๋น​ลง​บน​บัลลังก์​ของ​สัตว์​ฮ้าย แล้ว​แผ่นดิน​ของ​มัน​ก็​ตก​อยู่​ใน​ความ​มืด คน​ตี้​อยู่​ใน​แผ่นดิน​นั้น​ก็​ขบ​ลิ้น​ของ​ตั๋ว​ย้อน​ความ​เจ็บปวด 11หมู่​เขา​ก็​แจ้งด่า​พระเจ้า​ตี้​ปกครอง​ใน​สวรรค์ ย้อน​ความ​เจ็บปวด​จาก​แผล​ปุ๊ปอง​ของ​หมู่​เขา แต่​หมู่​เขา​ก็​บ่ได้​กลับใจ๋​จาก​สิ่ง​บ่ดี​ตี้​หมู่​เขา​ได้​เยียะ

12ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​หก​ถอก​สลุง​คำ​ของ​ต๋น​ลง​ใน​แม่น้ำ​ใหญ่ คือ​แม่น้ำ​ยูเฟรติส เยียะ​หื้อ​น้ำ​แห้ง​แก็ก เปื้อ​เกียม​ตาง​สำหรับ​หมู่​กษัตริย์​ตี้​มา​จาก​ตัง​วันออก 13ข้าพเจ้า​ก็​หัน​วิญญาณ​ฮ้าย​สาม​ตั๋ว​ตี้​ผ่อ​เหมือน​กบ ตั๋ว​นึ่ง​ออก​จาก​ปาก​มังกร ตั๋ว​นึ่ง​ออก​จาก​ปาก​สัตว์​ฮ้าย​ กับ​แหม​ตั๋ว​นึ่ง​ออก​จาก​ปาก​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตั๋ว​ป๋อม 14วิญญาณ​ฮ้าย​หมู่​นั้น​เยียะ​หมายสำคัญ หมู่​มัน​ออก​ไป​หา​กษัตริย์​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​โลก เปื้อ​หื้อ​กษัตริย์​หมู่​นั้น​ไป​ฮ่วม​กั๋น​เยียะ​สงคราม​ใน​วัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด

15“ฟัง​หื้อ​ดี เฮา​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน​เหมือน​ขโมย คน​ตี้​ตื่น​ตั๋ว​กับ​เกียม​เสื้อผ้า​ของ​ตั๋ว​เก่า​ไว้​พร้อม​ตี้​จะ​ใส่ ก็​เป๋น​สุข เขา​จะ​บ่ได้​ป๋วย​ตั๋ว​หื้อ​อาย​ต่อหน้า​คน​ตังหลาย”

16แล้ว​หมู่​มัน​ก็​ได้​ฮ้อง​หมู่​กษัตริย์​ตังหลาย​หื้อ​มา​จุมนุม​กั๋น​ใน​สถานตี้​แห่ง​นึ่ง ใน​ภาษา​ฮีบรู​ฮ้อง​ว่า “อารมาเกดโดน”

17ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​เจ็ด​ถอก​สลุง​ของ​ตั๋ว​ลง​ไป​ใน​อากาศ มี​เสียง​ดัง​ออก​มา​จาก​บัลลังก์​ใน​พระวิหาร​ว่า “สำเร็จ​แล้ว” 18หลังจาก​นั้น​ก็​มี​ฟ้าแมบ ฟ้าฮ้อง​ดัง​สนั่น​ปั่น​ปื๊น กับ​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​ใหญ่ เป๋น​แผ่นดินไหว​ตี้​ฮ้าย​แฮง​ตี้​สุด​นับ​ตั้งแต่​มี​มนุษย์​อยู่​ใน​โลก​นี้​มา 19เมือง​ใหญ่​นั้น​ ถูก​แบ่ง​ออก​เป๋น​สาม​ส่วน บ้าน​เมือง​ของ​จ้าด​ตังหลาย​ก็​ถูก​ทำลาย​ลง พระเจ้า​บ่ลืม​ลง​โต้ษ​เมือง​บาบิโลน​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตวย พระองค์​หื้อ​นาง​กิ๋น​จาก​ถ้วย​ตี้​ใส่​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​โขด​แค้น​ของ​พระองค์ 20หมู่​เกาะ​ตังหลาย​ก็​หาย​ไป​หมด ดอย​ตังหลาย​ก็​เซาะ​หา​บ่ปะ 21มี​บ่าเห็บ​ก้อน​ใหญ่​หล่น​ลง​มา​จาก​ต๊องฟ้า​ตก​ใส่​คน​ตังหลาย แต่​ละ​ก้อน​หนัก​ประมาณ​ห้า​สิบ​กิโลกรัม คน​ตังหลาย​ปา​กั๋น​แจ้งด่า​พระเจ้า ย้อน​ความ​ฉิบหาย​ตี้​เกิด​จาก​บ่าเห็บ​นี้​ฮ้ายแฮง​ขนาด