Foirm chuardtha

วิวรณ์ 14

ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​กับ​คน​นึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน

1จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​ผ่อ​หัน​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ยืน​อยู่​ตี้​ดอย​ศิโยน​ฮ่วม​กับ​คน​นึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน ตี้​มี​จื้อ​ของ​พระองค์​กับ​จื้อ​ของ​พระบิดา​ของ​พระองค์​เขียน​อยู่​บน​หน้าผาก 2กับ​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์ เหมือน​เสียง​น้ำ​ไหล​ดัง​สนั่น​ปั่น​ปื๊น​กาว่า​เหมือน​เสียง​ฟ้าฮ้อง เสียง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​นั้น​เหมือน​เสียง​ของ​หมู่​นัก​ดนตรี​ก่ำลัง​ดีด​พิณ​อยู่ 3หมู่​เขา​ก่ำลัง​ฮ้อง​เพลง​บท​ใหม่​ต่อหน้า​บัลลังก์ ต่อหน้า​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​กับ​หมู่​ผู้​อาวุโส บ่มี​ใผ​สามารถ​ฮ้อง​เพลง​บท​ใหม่​นี้​ได้ นอกจาก​คน​นึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน​จาก​แผ่นดิน​โลก ตี้​พระองค์​ได้​ไถ่​หื้อ​มี​อิสระ​นั้น 4คน​หมู่​นี้​บ่เกย​แปด​เปื้อน​จาก​ก๋าน​มี​เพศ​สัมพันธ์​กับ​แม่ญิง หมู่​เขา​ติดต๋าม​ลูก​แกะ​ไป​กู้​หน​กู้​แห่ง พระองค์​ได้​ไถ่​หมู่​เขา​ออก​จาก​คน​ตังหลาย​บน​โลก เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ผล​แรก​ตี้​เก็บเกี่ยว​เอา​มา​ปู่จา​พระเจ้า​กับ​ลูก​แกะ 5หมู่​เขา​บ่ขี้​จุ​กับ​บ่มี​ตี้​ติ​เลย

ทูตสวรรค์​สาม​องค์

6แล้ว​ข้าพเจ้า​หัน​ทูตสวรรค์​แหม​องค์​นึ่ง​เหาะ​ไป​ก๋าง​อากาศ ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​มี​ข่าวดี​ตี้​เป๋น​นิรันดร์ ตี้​จะ​บอก​หื้อ​กับ​คน​ตังหลาย​บน​โลก คือ​กู้​ประเทศ กู้​เผ่า กู้​ภาษา กับ​กู้​เจื๊อ​จ้าด 7ทูตสวรรค์​นั้น​อู้​เสียง​ดัง​ขนาด​ว่า “หื้อ​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า หื้อ​สรรเสริญ​พระองค์ ย้อน​เวลา​ของ​พระองค์​ตี้​จะ​ตัดสิน​คน​ตังหลาย​มา​เถิง​แล้ว หื้อ​นมัสก๋าน​พระองค์​ผู้​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์ แผ่นดิน​โลก ทะเล กับ​แหล่ง​น้ำ​ตังหลาย”

8จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สอง​ได้​ตวย​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​นึ่ง​ไป กับ​บอก​ว่า “บาบิโลน เมือง​อัน​ยิ่งใหญ่​หล้มจ๋ม​แล้ว ได้​หล้มจ๋ม​แล้ว เมือง​ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​จ้าด​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​ของ​ราคะ​ตั๋ณหา​ตี้​จะ​ล่วง​ประเวณี​กับ​เมือง​นั้น”

9แล้ว​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​สาม​ก็​ตวย​ทูตสวรรค์​สอง​องค์​นั้น​มา กับ​เอิ้น​บอก​ว่า “ถ้า​คน​ไหน​นมัสก๋าน​สัตว์​ฮ้าย​กับ​ฮูป​ปั้น​ของ​มัน กับ​ฮับ​เครื่องหมาย​ของ​มัน​อยู่​บน​หน้าผาก​กาว่า​บน​มือ 10คน​นั้น​จะ​ต้อง​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​แห่ง​ความ​โขด​ของ​พระเจ้า​โดย​บ่ได้​ผสม​อะหยัง กับ​เขา​จะ​ถูก​ทรมาน​ด้วย​ไฟ​กำมะถัน​ต่อหน้า​หมู่​ทูตสวรรค์​บริสุทธิ์​กับ​ต่อหน้า​ลูก​แกะ 11ควัน​แห่ง​ก๋าน​ทรมาน​คน​หมู่​นี้​จะ​ลอย​ขึ้น​ตลอด​เวลา​กับ​ตลอดไป คน​ตี้​นมัสก๋าน​สัตว์​ฮ้าย​กับ​ฮูป​ปั้น​ของ​มัน​กับ​คน​ตี้​ได้ฮับ​เครื่องหมาย​แตน​จื้อ​มัน จะ​บ่มี​วัน​ได้​ย้าง​จาก​ก๋าน​ถูก​ทรมาน​เลย​ตึง​เมื่อ​วัน​ตึง​เมื่อ​คืน 12จาอั้น​คน​ของ​พระเจ้า​จะ​ต้อง​มี​ความ​อดทน คน​หมู่​นี้​คือ คน​ตี้​ฮักษา​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​กับ​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเยซู”

13หลังจาก​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์​อู้​ว่า “หื้อ​เขียน​ว่า ตั้งแต่​นี้​ไป​คน​ตี้​ต๋าย​ย้อน​ติดต๋าม​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อย่าง​ซื่อสัตย์ พระเจ้า​ก็​จะ​ปั๋นปอน​หมู่​เขา” พระวิญญาณ​อู้​ว่า “แม่น​แล้ว เป๋น​เรื่อง​แต๊ หมู่​เขา​จะ​ได้​ย้าง​จาก​ก๋าน​หนัก​ของ​เขา ย้อน​ผล​ตอบแตน​จาก​ก๋าน​งาน​ต่างๆ ตี้​หมู่​เขา​ได้​เยียะ​นั้น​จะ​ติดต๋าม​หมู่​เขา​ไป”

ก๋าน​เก็บ​เกี่ยว​พืชผล​แผ่นดิน​โลก

14แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ผ่อ​ไป​หัน​เมฆ​สี​ขาว กับ​มี​ผู้​นึ่ง​ผ่อ​เหมือน​กับ​บุตรมนุษย์​นั่ง​อยู่​บน​เมฆ​นั้น บน​หัว​มี​มงกุฎ​คำ ใน​มือ​ก๋ำ​เคียว​ตี้​คม​ขนาด 15แล้ว​ทูตสวรรค์​แหม​องค์​นึ่ง​ก็​ออก​มา​จาก​พระวิหาร​กับ​ฮ้อง​บอก​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​เมฆ​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใจ๊​เคียว​ของ​พระองค์​เก็บ​เกี่ยว​ไป​เต๊อะ ย้อน​ว่า​เถิง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว กับ​พืชผล​บน​โลก​นั้น​ก็​สุก​งอม​แล้ว” 16แล้ว​ผู้​ตี้​นั่ง​บน​เมฆ​จึง​ใจ๊​เคียว​เกี่ยว​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก พืชผล​บน​โลก​ก็​ถูก​เก็บ​เกี่ยว

17จาก​นั้น​ก็​มี​ทูตสวรรค์​แหม​องค์​นึ่ง​ออก​มา​จาก​พระวิหาร​บน​สวรรค์ ก๋ำ​เคียว​ตี้​คม​ขนาด​มา​เหมือน​กั๋น 18มี​ทูตสวรรค์​แหม​องค์​นึ่ง​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​เหนือ​ไฟ​ ออก​มา​จาก​แต้น​ปู่จา ต้าน​ได้​ฮ้อง​บอก​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​ก๋ำ​เคียว​คม​นั้น​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใจ๊​เคียว​ของ​ต้าน​เก็บ​เกี่ยว​ปุ๊ก​องุ่น​หมู่​นั้น​จาก​เคือ​บน​แผ่นดิน​โลก​เต๊อะ ย้อน​หน่วย​องุ่น​หมู่​นั้น​สุก​แล้ว” 19จาอั้น​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​มี​เคียว จึง​เกี่ยว​ลง​บน​แผ่นดิน​โลก กับ​รวบรวม​ปุ๊ก​องุ่น​หมู่​นั้น​โจ้ง​ลง​ไป​ใน​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​ขนาด​ใหญ่​แห่ง​ความ​โขด​ของ​พระเจ้า 20หน่วย​องุ่น​หมู่​นั้น​ถูก​ย่ำ​อยู่​ใน​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​นอก​เมือง แล้ว​มี​เลือด​ไหล​ออก​จาก​บ่อ​ย่ำ​องุ่น สูง​ประมาณ​เมตร​เกิ่ง ไหล​นอง​ไป​เป๋น​ระยะ​ตาง​สาม​ร้อย​กิโลเมตร