Foirm chuardtha

มาระโก 1:14

พระเยซู​ตั้งเก๊า​เยียะ​ก๋าน

14หลัง​จาก​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​โดน​ยับ​ขัง​คอก​แล้ว พระเยซู​ก็​ปิ๊ก​ไป​แคว้น​กาลิลี ตั้งเก๊า​เตสนา​สั่ง​สอน​เรื่อง​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​หื้อ​คน​ตี้​หั้น​ว่า