Foirm chuardtha

2 โครินธ์ 7

1เปื้อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ย้อน​พระเจ้า​ได้​สัญญา​กับ​เฮา​จาอี้ ก็​ขอ​หื้อ​เฮา​ซ่วย​ล้าง​ตั๋ว​หื้อ​สะอาด​จาก​สิ่ง​ตี้​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​กับ​จิต​วิญญาณ​เป๋น​บาป หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ตั๋ว​หื้อ​บริสุทธิ์​อย่าง​สมบูรณ์​โดย​ความ​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า

ความ​จื้นจม​ยินดี​ของ​เปาโล

2หื้อ​เปิดใจ๋​ฮับ​เฮา​ตวย​เต๊อะ เฮา​บ่ได้​เยียะ​ผิด​ต่อ​ใผ กาว่า​ทำลาย​ความ​เจื้อ​ของ​ใผ กาว่า​เอา​เผียบ​ใผ 3ข้าพเจ้า​บ่ได้​อู้​จาอี้​เปื้อ​จะ​นาบ​โต้ษ​หมู่​ต้าน ย้อน​ข้าพเจ้า​เกย​บอก​แล้ว​ว่า หมู่​ต้าน​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​เฮา จะ​เป๋น​จะ​ต๋าย หมู่​เฮา​ก็​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน​ตลอด 4ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​กับ​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​ขนาด หมู่​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ก๋ำลัง​ใจ๋​อย่าง​เต๋มตี้ กับ​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี​ได้​เถิง​แม้​ว่า​เฮา​จะ​มี​ความ​ตุ๊ก​ยาก​อย่าง​หนัก

5ย้อน​ว่า​เมื่อ​มา​เถิง​แคว้น​มาซิโดเนีย​แล้ว เฮา​บ่ได้​ย้าง​เลย ผ่อ​ไป​ตาง​ใด​ก็​มี​ก้า​ปั๋ญหา ตังนอก​ก็​ต้อง​สู้ ตัง​ใน​ใจ๋​ก็​กั๋ว​หั้น​กั๋ว​นี่ 6แต่​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​คน​หมด​แฮง ก็​ได้​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​เฮา​โดย​ก๋าน​ส่ง​ทิตัส​มา 7บ่ใจ้​ก้า​เรื่อง​ตี้​ทิตัส​มา​เต้าอั้น​ตี้​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​เฮา แต่​ยัง​รวม​ตึง​เรื่อง​ตี้​ทิตัส​ได้ฮับ​ก๋ำลัง​ใจ๋​จาก​หมู่​ต้าน​ตวย เขา​บอก​เฮา​ว่า​หมู่​ต้าน​อาลัย​หา​ข้าพเจ้า​ตึง​เสียใจ๋​กับ​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ กับ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ห่วง​ข้าพเจ้า เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​จื้นจมยินดี​นัก​ขึ้น 8เถิงแม้​ว่า​จดหมาย​ฉบับ​นั้น​ของ​ข้าพเจ้า​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เสียใจ๋ แต่​ข้าพเจ้า​บ่เสียใจ๋​เลย​ตี้​ได้​เขียน​ไป (​ข้าพเจ้า​เกย​เสียใจ๋​ย้อน​หัน​ว่า​จดหมาย​ฉบับ​นั้น​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เสียใจ๋​อยู่​สัก​กำ​นึ่ง​) 9แต่​บ่าเดี่ยวนี้​ข้าพเจ้า​มี​ความ​ยินดี บ่ใจ้​ยินดี​ย้อน​หมู่​ต้าน​เสียใจ๋ แต่​ย้อน​ว่า​ความ​เสียใจ๋​นั้น​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กลับใจ๋​จาก​บาป เป๋น​ความ​เสียใจ๋​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้อง​ก๋าน หมู่​ต้าน​จึง​บ่ได้ฮับ​ผล​เสีย​อะหยัง​จาก​ข้าพเจ้า​เลย 10ย้อน​ว่า​ความ​เสียใจ๋​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้อง​ก๋าน เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กลับใจ๋​จาก​บาป เซิ่ง​จะ​นำ​หมู่​ต้าน​ไป​เถิง​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ กับ​จะ​บ่เยียะ​หื้อ​เสียใจ๋ แต่​ความ​เสียใจ๋​อย่าง​ของ​โลก​นั้น​จะ​นำ​หมู่​ต้าน​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​ฝ่าย​จิต​วิญญาณ 11ผ่อ​เต๊อะ ความ​เสียใจ๋​ต๋าม​ความ​ต้อง​ก๋าน​ของ​พระเจ้า​นี้​เกิด​ผล​อะหยัง​กับ​หมู่​ต้าน​พ่อง ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ขึ้น​มา กระตือรือร้น​ตี้​จะ​พิสูจน์​ว่า​ต้าน​บ่ได้​เยียะ​ผิด ขัดข้อง​หมอง​ใจ๋​คน​นั้น​ตี้​เยียะ​ผิด กั๋ว​ถูก​ลง​โต้ษ อาลัย​หา กับ​เป๋น​ห่วง​ข้าพเจ้า กับ​พร้อม​ตี้​จะ​ลง​โต้ษ​คน​ตี้​เยียะ​ผิด หมู่​ต้าน​ได้​พิสูจน์​ตั๋ว​เก่า​กู้​ด้าน​แล้ว​ว่า​หมู่​ต้าน​บ่มี​ความ​ผิด​ใน​เรื่อง​นี้ 12จาอั้น เถิง​แม้ว่า​ข้าพเจ้า​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นั้น​เถิง​หมู่​ต้าน ก็​บ่ใจ้​ย้อน​หัน​แก่​คน​ตี้​เยียะ​ผิด กาว่า​คน​ตี้​เดือด​ฮ้อน​ย้อน​คน​ตี้​เยียะ​ผิด แต่​ข้าพเจ้า​เขียน​มา​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​ต่อหน้า​พระเจ้า​ว่า หมู่​ต้าน​เป๋น​ห่วง​หมู่​เฮา​มอก​ใด 13เฮา​มี​ก๋ำลังใจ๋​ก็​ย้อน​เรื่อง​นี้​ละ

นอก​จาก​ได้​ก๋ำลังใจ๋​แล้ว เฮา​ยัง​ดีใจ๋​นัก​ขึ้น​ตี้​หัน​ทิตัส​มี​ความ​สุข ย้อน​หมู่​ต้าน​กู้​คน​เยียะ​หื้อ​เขา​สบายใจ๋​ขึ้น 14ข้าพเจ้า​ได้​อวด​เรื่อง​ของ​หมู่​ต้าน​หื้อ​เขา​ฟัง กับ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ขาย​ขี้​หน้า​เลย กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ความ​จริง​จาใด สิ่ง​ตี้​เฮา​อวด​กับ​ทิตัส​ก็​เป๋น​แต๊​จาอั้น​ตวย 15กับ​เขา​ก็​ฮัก​หมู่​ต้าน​นัก​ขึ้น เมื่อ​เขา​กึ๊ด​เถิง​ว่า​หมู่​ต้าน​เจื้อฟัง​เขา กับ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​ต้อนฮับ​เขา​อย่าง​เก๋งกั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น 16ข้าพเจ้า​จื้นจมยินดี​ขนาด ตี้​ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​หมู่​ต้าน​ได้​อย่าง​เต๋มตี้