Foirm chuardtha

JUAN 8:17

17Jadeꞌen jap kyøxja̱ꞌa̱yɨ jap nøkyjøtpy midi mee mgutujkꞌajtpy, ku ja testigɨꞌa̱jtpɨ namajtsk tum jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ, jaꞌats ɨdøꞌøn yjaꞌ yikjanchja̱wɨdɨp.