Foirm chuardtha

Yoãm 8:44

44'Ãxop yã Hãmgãyãgnãg kutok, tu 'ãxop te' mĩy 'õgnũ 'ãtak te nõm putup. Yã hãm xexka yõg hãmyãxatamuk tox hã Hãmgãyãgnãg te' kixpax. Tutep-tup nõg hok'ah hãmyũmmũg'ax xe'e, yã Hãmgãyãgnãg 'ũyok 'ohnãg, tu' koitpax, yã Hãmgãyãgnãg te kaxĩy, tu' koitpax, yã koit'ax xohix xexka mĩy. Koit'ax yã Hãmgãyãgnãg kutok.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index