Foirm chuardtha

ꞌAt 5:42

42Tu 'ãmnĩy xohix hã hãmyũmmũgãhã Topa pet xexka kopah, xix mĩptut xohix kopah, tu Yeyox yã Kunnix 'ãktux. Topa te nõm yãykutnãhã xe'ẽgnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index