Foirm chuardtha

Ñwaè' Matïìyoè 7

1“Weèe fa sa' beèe mo' ka', tá a bo sa' weèe ka', 2njobeè' njáèá njïì ce weèe ce sa' beèe mo' ku ba njáèá njïì ce a be keèe sa' weèe. Njáèá njïì ce weèe aè geèe yuu neè beèe mo' ku ba njáèá njïì ce a be geèe neè weèe foñ. 3Wáè maè'shi ntaañguu nje rlïìr njep wáè, a ce fyá' ba ñkúè' ce ce yi yu nfúroè nje rlïìr njoká? 4AÈde' aè laa neè nfúroè enáê, ‘Naèa rlir tá m koo wáè ñkúè' ce enjo,’ ce ntaañguu yu wáè nje rlïìr, aè njáâá ká? 5Wáè ce aè yu ñwáè mbo'ni, fúr ntaañguu ce e yu nje rlïìr nje wáè wáá, tá aè bo yá ñkúè' ce ce yi yu nje rlïìr nje nfúroè boèñboñ, ka' fúr. 6Fa fa yuu ce yi yu rara aè bsii Nyúè neè ñgwe ka'. Fa maè' yo yuu boèñboñ se neè ñkuânyaèm ka'. Wáè ka' ma' neè ñkuânyaèm baná ñkuânyaèm yi be nyáèñshi neè mkuèu, beèeñger koo wáè, ceeshi aè btete aè btete.

7“Bipshi neè tá a bo fa neè weèe. Roèo neè tá weèe bo yá. Kuèushi neè tá a bo múè' keèñ neè weèe. 8Yi yu wa' njobeè' ñwáè wááwá ce e ka' ce loo, baná e be koni. Ñwáè ce e ka' ce roèo, baná e be yá. Ñwáè ce e ka' ce kuèushi, baná a be múè' keèñ neè ye. 9Ñwáè efa weâe mú ce muu yïì aè ka' loo bráêd, e fa ye ba luèr yu nda? 10Waè' muu aè ka' loo nca, e fa ye ba nyo a? 11Weèe ce weèe yu ñgaâa ñgeèe buu bbebep, weèe ka' riñ aè rfa buu bboèñboñ neè boo wee, yi ba yi ká aèmboè yeè Ta embe buèu. Mboè e be fa yi buu bboèñboñ se neè beèe ce a loo ená e fa woweèe a? 12Baná yuu ce weèe ka' ce koèñ ená beèe mo' a gee neè weèe, weèe gee yuu anaè neè beèe mo' foñ, njobeè' yi yu mbe ñwaâ' mncir ba mñwaâ' ñgaâa ncep ntuu Nyúè wa'a.

13“Niñ njïû aè cuâu ñka' ce yi yu yi'seè, njobeè' cuâu ñka' ce yi yu báèbár ba nduunjïì ce yi yu báèbár yi ce duè ba aè dïì' rkwe ce nfeseè, beèe ce a ce niñ aè cuâu ñka' anaè a ba goèr. 14Cuâu ñka' yïû yi'seè ba nduunjïì yïû yi'seè yi ce duè ba aè dïì' rcu ce nfeseè, beèe ce a ce yá yi, a ba múcaèr.

15“Loèr neè nfeè' neè beèe ce a ce nya' mnde' ená a woweèe ñgaâa ncep ntuu Nyúè. Woweèe a ce vúè aè ryá weèe, ma' ñguèp njeèe, wáâ fyá' njep mú, woweèe a ba aèmboè bkuura ce vi ce roèo yuu ye. 16Weèe be rïìñ woweèe neè yaèp ndeèe. Waè' aède' beèe a kúú leèemú embe mnoèo a? Waè' aède' beèe a kúú piyaè embe msini a? 17Yi ku ba foñ ená mbaâñ boèñboñ yi ke yú mbe ce boèñboñ, mbaâñ bebep yi yú mbe ce bebep. 18AÈde' mbaâñ bebep yi yú mbe ce boèñboñ ka', aède' mbaâñ boèñboñ yi yú mbe ce bebep ka'. 19Ce ce yi ka' tá yú boèñboñ ka', baná a be gwaèr, maè' njep mor. 20Baná weèe be rïìñ ñgaâa nya' mnde' ca neè yaèp ndeèe.

21“Yu ñwáè wááwá ce e ce laèa neè máè enáê, Tataê, Tataê, ce e be keèe niñ mbe dïû' kúú Nyúè ka'. Ñwáè ce e be keèe niñ mbo yu ba ñwáè ce e ce geèe yuu ce yaè Ta embe buèu ce koèñ. 22Be keèe ba aè noèñ anaè tá beèe magoèr a laa neè máè enáê, ‘Tataê, Tataê, mboè weèr aè m cep yo ntuu a wáâ rlii, a fúr byú' mnyúâmkaè' enjep beèe, a gee buu bghagha' a wáâ rlii a?’ 23Woweèe a laèa wa'a, tá m laa neè woweèe enáê, ‘Máè rïìñ weèe ka'. Loè neè efa máâ geñ, weèe ce weèe yu ñgaâa ñgeèe buu bbebep.’

24“Baná ñwáè ce e ka' yu' buu ce máè laèa na, gee vi, ñgaèñ yu aèmboè ñwáè bfee ce e m baè'ri yïì ndap mbenduè ryáá, 25mbeèñ aè gweê, mdip mi ruu, fu' yi caa a ci' ndap anaè seê, e ke' gwe ka' njobeè' a m boo kuèu efa gho mbenduè ryáá. 26Ñwáè ce e ka' yu' buu ce máè laèa na, ke' gee vi ka', baná ñgaèñ yu aèmboè lúr ce e m baè'ri yïì ndap mbenduè nsaruñ, 27mbeèñ aè gweê, mdip mi ruu, fu' yi caa a ci' ndap anaè, e gweê, a koo yuu efa gho ka'.”

28Jisoès aè ka' laèa buu ca mïìsi, ku' beèe anaè a bááñgeèr aè ryá'nïì ce e m yá'ni anaè seê, 29njobeè' e m yá'ni aèmboè ñwáè ce e m túr ñger, a ke' yá'ni aèmboè yaèp beèe ce a m ba ñgaâa ryá'ni mncir naè ka'.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index