Foirm chuardtha

Yowan 14

Yeŧu : Bgah banjaaŋ baţij du Aşin

1Yeŧu akak aji na baţaşarul : « Nawutan kahaajala. Nafiyaarën Naşibaţi nakuţ nafiyaarën. 2Du katoh ki Paapa, dko dawo da adëm. Dya kabomanan dko da. Woli uunjoonan lah, mënkţupan wa. 3Kë woli dbi ya abomanan da dko, kaşë kakaran kaţijan nañogën nahilna, dko di nwooŋ, nawo da kak. 4Kë dko di nji kayaaŋ, name bgah byaani da. »

5Kë Tooma aşë ji na a : « Naweek, wi ŋwooŋ ŋëmme dko di ikyaaŋ, hum di di ŋkmeeŋ bgah byaani da ba? »

6Kë Yeŧu aŧeema aji : « Nji, dwooŋ bgah, manjoonan na ubida. Nin ñaaŋ aankya du Naşibaţi Paapa bë aanţëpna ţi nji. 7Woli name'ën, naluŋ kame Naşibaţi Paapa kak ; nado me'a hënkuŋ akuţ awina. »

8Kë Filip aşë ji na a : « Ajugun, diimanun Naşibaţi Aşin nja, uko mënţ ukëşun. »

9Kë aji na a : « Filip, djon na an ţi maakan, kë işë wo iimme'ën te hënkuŋ. Ñaaŋ anwinnuŋ, awin Naşibaţi Paapa. Hum di di ihiluŋ kaji : “Diimanun Naşibaţi Aşin nja?” 10Iinfiyaar kë dwo ţi Paapa, kë abot awo ţi nji i? Ŋţup ŋi nji kaţupuŋ ŋaanwoona ţi nji, Paapa anwooŋ ţi nji akdoluŋ ulemp wi nul. 11Nafiyaaraan woli dţupan aji : “Dwo ţi Paapa kë Paapa akuţ awo ţi nji.” Këme nafiyaaraan ţiki nawin iko yi nji kadoluŋ. 12Na manjoonan dţupan, ñaaŋ anfiyaarnuŋ, aluŋ kado kak iko yi nji kadoluŋ. Adoo luŋ kado indëmuŋ apel ya ţiki dya du Paapa. 13Kë uko wi nakluŋ kañehan ţi katim ki naan, ddo wa. Hënk ţi iko yi Abukul akdoluŋ mndëm mi Naşibaţi Paapa manhilna manwinana. 14Woli nañehan uko uloŋ ţi katim ki naan, kaluŋ kado wa. »

Kahoŋ ki ubi wi Uhaaş wi Naşibaţi

15Yeŧu akak aji : « Woli naŋalën, naluŋ kamëban iko yi njakanaŋ nado kado. 16Nji nşë luŋ ñehan Paapa awulan Naţënkar aloŋ ahilna awo na an te mnţo : 17aŋ mënţan awooŋ Uhaaş wi Manjoonan wi umundu uwooŋ uunhil pyeenk ţiki uunwin wa abot awo uunyikrën wa. An, name wa ţiki uñogan akuţ aluŋ kawo ţi an.

18« Mënkdukan bajinţ, dluŋ kabi du an. 19Uduka ntiinku, umundu uşë uwo uunkak awinën. Kë an naşë luŋ kawinën. Dka ubida, ukaaŋ kë an kak nakluŋ kaka wa. 20Unuur mënţ, nayikrën kë dwo ţi Paapa, kë an nawo ţi nji, kë nkuţ awo ţi an. 21Ñaaŋ ammëbanuŋ iko yi njakuŋ abot ado ya, uŋ mënţan aŋalnuŋ. Kë anşaaŋ aŋalën, Paapa aluŋ kaŋala ; nji kak mbot nŋala, nşë ndo ame'ën. »

22Yudaŧ kë aşë ji na a (mënţ Yudaŧ Iŧkariyot akţiiniiŋ ţi): « Naweek, we ukaaŋ kë ikdo un ţañ ŋme'u, kë umundu uşë wo uunkme'u? »

23Kë Yeŧu aŧeema aji : « Woli ñaaŋ aŋalën, amëban ŋţup ŋi naan, Paapa akak kaŋala, ŋşë bi du a, kakuţ kaţo du a. 24Ñaaŋ anwooŋ aaŋŋalën, aankmëban ŋţup ŋi naan ; kë uţup wi naan uşë wo uunwoona du nji, uwoona du Paapa anyilnuŋ. 25Dţupan uko wi, wi nhumuŋ na an. 26Kë Naţënkar, *Uhaaş wi Naşibaţi wi akluŋ kayil ţi katim ki naan, uluŋ kajukanan iko bŧi kabot kaleşanan iko yi nţupanaŋ bŧi. 27Ddukaran bnuura, bnuura bi naan bi bi nji kawulanaŋ. Bnuura bi njaaŋ kawul baanknaam na bi umundu ujaaŋ uwul. Uhaaş wi nan uwutan kahaajala këme kalënk.

28« Naŧiink uko wi njakanaŋ: dya, dluŋ kakak ţi an. Woli naŋalën, naluŋ kalilan ţi pya pi naan du Paapa, ţiki Paapa adëm apelën. 29Dţupan uko mënţ hënkuŋ ji ubi udo kaban, nahilna woli ubii nafiyaar. 30Mënkak aţiini iko iŧum na an, ţiki *naşih i umundu wi abi. Aanhilanaan nin uko uloŋ, 31kë umundu uşë wo i kame kë dŋal Paapa abot aji kado jibi Paapa ajaknuŋ ndo kado. Nanaţiin, nawulan ŋya na bgah bi nja. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index