Foirm chuardtha

Yowan 13

Yeŧu añow ihoţ yi baţaşarul

1*Ufeŧtu wi Mbuur uñogi, kë Yeŧu ame kë wal wi pduk umundu wi kakak du Naşibaţi Aşin ubani. Kë jibi aŋaluŋ baţaşarul banwooŋ ţi umundu, hënk di aŋalaŋ baka te wal ubaañşaani.

2Yeŧu na baţaşarul bawo ţi pde kañah, kë Unŧaayi Uweek uşë do bi neej ţi *Yuda, abuk Ŧimoŋ Iŧkariyot, kë akten jibi akdoluŋ kadoo kawaap Yeŧu. 3Yeŧu ame kë Aşin aţu iko bŧi ţi iñen yi nul, abot ame kë awoona du Naşibaţi akuţ akak du a. 4Wi wi aşaaŋ anaţa, awohëş kamişa, atan blaañ ţi blank, 5ajej meel aţu ţi ubaaldu aşë jun pñow ihoţ yi baţaşarul awent ya na blaañ bi atanuŋ ţi blank.

6Abi aban ţi Ŧimoŋ Piyeer, kë uŋ aşë jaka aji : « Ajugun, iwi, kañowën ihoţ? »

7Kë aŧeema aji : « Uko wi nji kadoluŋ hënk, iimme wa, iluŋ kame wa. »

8Kë aŧeema aji : « Nin iinkñowën ihoţ! »

Kë aji na a : « Woli mëññowu ihoţ, iinkwo ţi banwooŋ biki naan. »

9Kë aşë ji na a : « Ajugun, kwut kañowën ihoţ ţañ, ñowaan kak iñen na bkow! »

10Kë aŧeema aji : « Aññowiiŋ aankak anuma kañowa ; awo najinţ bŧi. Ihoţ ţañ yi yi awooŋ kañow. An kak nawo bajinţ, aşë wo mënţ an bŧi baka. » 11Na manjoonan Yeŧu ame ankmbiiŋ kawaapa, ukaaŋ kë aji mënţ bukal bŧi bajinţuŋ.

12Wi abaaŋ pñow baka ihoţ, akak awohara kamişa aţo aşë ji na baka : « Name uko wi ndolanaŋ hënk i? 13Naji nadu'ën kaji Najukan kaji Ajugun ; nafaŋi, dwo a. 14Woli nji Ajugan na Najukan dñowan ihoţ, an kak nawo i kado kañowar ihoţ. 15Ddo do haŋ adiimanaanan, an kak nado kado jibi ndolanaŋ. 16Na manjoonan, dţupan, nalemp aambaaŋ kapel i aklemparuŋ, kë nayili aampel anyiluluŋ. 17Name hënkuŋ iko yaŋ, woli nado ya, nawo ţi mnlilan. 18Mënţ an bŧi biki nji kaţiiniyaanuŋ. Dme biki nji ndatuŋ bnuura, kë uko umpiiŧaniiŋ ţi Ulibra wi Naşibaţi uşë wo i kadolana :

Ñaaŋ anţooŋ na nji ade

akak aşoorën. +

19« Dţupan hënkuŋ ji uko mënţ ubi udolana, nahilna woli uko mënţ uluŋ adolana name kë nji *dwooŋ anwooŋ. 20Na manjoonan, dţupan, anyeenkuŋ ñaaŋ i nji nyiluŋ, ayeenkën ; kë anyeenknuŋ, ayeenk anyilnuŋ. »

Pneej pi Ŧatana ţi Yudaŧ

(Maci 26.20-25; Markuŧ 14.17-21; Luk 22.21-23)

21Wi Yeŧu aţiiniiŋ haŋ aba, uşalul uţëla ţëla maakan kë aşë ji : « Dţupan, na manjoonan, aloŋ ţi an aluŋ kawaapën. » 22Baţaşarul bawo ţi ptenar ţiki baamme ahoŋ ţi baka i i ajakuŋ. 23Aloŋ ţi baţaşarul, i amaganuŋ aţo akab ţi a. 24Ŧimoŋ Piyeer ado na kañen aji na a ahepara ñaaŋ mënţ. 25Kë uŋ ajuţ ţi Yeŧu aşë hepara aji : « Ajugun, in ul a ba? »

26Kë aŧeem aji : « I nji kawuluŋ kapoom ki nji kaŧoopuŋ ţi poŧ a. » Ajej wal mënţ kapoom aŧoop ţi poŧ awul *Yudaŧ, abuk Ŧimoŋ Iŧkariyot. 27Wi ayeenkuŋ ka, kë *Ŧatana aşë neej ţi a. Wi wi Yeŧu aşaaŋ aji na a : « Uko wi iwooŋ i pdo, ŧaraan ido wa. » 28Kë nin aloŋ ţi banwooŋ da aşë wo aamme uko unkayi kë ajaka haŋ. 29Jibi Yudaŧ awooŋ anjaaŋ ahank itaka, baŧum başal aji aji ji na a aya anug iko yi banumiiŋ pa ufeŧtu, këme awul bajuuk uko uloŋ. 30Wi ayeenkuŋ kapoom kuŋ aşë pën ; uŧejan uban wal mënţ.

Uko uhalu wi pdo

31Wi Yudaŧ apënuŋ kë Yeŧu aşë ji : « Hënkuŋ mndëm mi *Abuk Ñiinţ manwinana, kë mndëm mi Naşibaţi mankak awinana ţi a. 32[Kë woli mndëm mi Naşibaţi manwinana ţi a,] Naşibaţi akak adiiman ul ţi uleeful mndëm mi Abukul, ado uko mënţ hënkuŋ. » 33An babuk naan, dwo na an ŋwal ŋntiinku ţañ. Naluŋ kado kala'ën, kë nşë ţupan uko wi nţupuŋ bayuday bandukiiŋ: naanhil pya dko di nji kayaaŋ. 34Dţupan uko uhalu wi nawooŋ i kado kado : Naŋaladan, aa, jibi nji nŋalanaŋ, naŋaladan haŋ. 35Woli naŋaladi, bañaaŋ bŧi bayikrën wal mënţ kë nawo baţaşaraan. »

36Ŧimoŋ Piyeer aji na a wal mënţ: « Ajugun, iya ţuŋ ba? »

Kë aŧeema aji : « Dko di nji kayaaŋ, iinhil kaţaşën da hënkuŋ, iluŋ kabi da. »

37Kë aşë ji na a : « Ajugun, we ukaaŋ kë mënhil pţaşu da hënkuŋ ba? Woli udoo wo nkeţ pa uko wi nu, nji wi! »

38Kë aŧeema aji : « Kë iji iluŋ kakeţ pa uko wi naan? Dţupu na manjoonan : Ji uguk udo kahaan nţa, ipok ŋyaaş ŋwajanţ kaji iimme'ën. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index