Foirm chuardtha

Mátio 17:16

16Nsɔt yí ntwɔ́ ntá bakoŋo bhɛ, kɛ bábhɨ́kɨ́ kway bɛbu yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index