Foirm chuardtha

Apocalipsis 11:18

18Tukui alpapi kaug­sa­na­kugka,

kamwa­mi rabia­riska kan­kuna.

Chi rabia­riska­kuna­manda,

ñami kamba puncha chaia­murka,

pai­kuna­ta­pas rabia­lla­wan­ta randi­chin­ga­pa;

chasa­lla­ta, wañus­ka­kuna­ta­pas jus­ti­siai ruran­ga­pa.

Ikuti kamba lutrin­sina­kunata,

kamba Ispi­ri­tu­wa rimag­kunata,

kam­manda­lla kaug­sag­kunata

i atun u uchulla kas­ka­kuna­ta­pas,

tukui kamta sumag­lla kuiaspa manchai­wa kas­ka­kuna­taka

sumag­lla­mi karan­ga­pa kangi.

Alpapi tukui waglli­chig­kuna­ta­pas

chasa­llatami pai­kunata randi­chin­ga­pa kangi.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index