Foirm chuardtha

Luka 3:2

2O waati kelen na, Anɛ ni Kayifu tun ye sarakalasebagaw kuntigibaw ye. O tuma na, Ala kumana Zakari dencɛ Zan fɛ k'a to kongokolon kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index