Foirm chuardtha

Sam 2nan 19:12

12Masacɛ Dawuda fana ye cira bila k'u ka ta'a fɔ sarakalasebaga Sadɔki ni Abiyatari ye ko: «Aw k'a fɔ Zuda kɔmɔgɔw cɛkɔrɔbaw ye ko mun na u be to kɔfɛ n'u te na masacɛ minɛ ka taga n'a ye a ka soo? K'a sɔrɔ Isirayɛliden tɔw be min fɔra, o sera ne masacɛ ma ka ban.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index