Foirm chuardtha

Matthew 24:37

37Dǫ-wet'àaɂàa-deè nììtła nı̨dè t'akwe Noah dıı nèk'e nàı̨dè ekò dànì dǫ gı̨ı̨dàa sìı eyı xèht'eè lagode ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index