Foirm chuardtha

SALMOS 9

Chuíicarij aꞌɨ́j tɨ jitze maꞌcan ɨ Dios tɨ tyámuaꞌ naa tyíꞌuurej

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj, aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ cɨꞌsítyeꞌrij majta ɨ canárij jitze. Chuíicarij David tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ

1Tavástaraꞌ,

nyáaxɨeꞌveꞌ nyaj tyimuaatatyójtziꞌreꞌen néijmiꞌi ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa jɨmeꞌ

nyajta tyuꞌtaxáj ɨ tɨ jéehua a jitze tyíꞌsejreꞌ ɨ tɨ naa tyuꞌséꞌrin.

2Muáaj jútyeꞌ ɨmuáj paj jáꞌsejreꞌ,

a jitze maꞌcan nu jaxɨeꞌveꞌ nyaj huajíjhua nyenyetyámuaꞌvaꞌaj,

¡nyáaxɨeꞌveꞌ nyaj aꞌɨ́j jitze maꞌcan tyuꞌtáchuiicaj jeꞌej paj ántyapuaj!

3Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨ mu muéetzij jimi huatóoꞌuunaj;

mueꞌtávatzɨj majta jeꞌen cuiꞌnyij.

4Muáaj paj juées puéꞌeen ɨ tɨ quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ,

papuꞌríj acáayixɨj aꞌ ɨpuáaj jitze, pej pij tyámuaꞌ tyinoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen.

5Papuꞌríj huaꞌajtyáꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ,

pajta huaꞌantyipuaꞌrij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj,

¡papuꞌríj jusén jɨmeꞌ joꞌriuꞌuj ɨ maj jɨn huaꞌtamuáꞌreꞌrihuaꞌaj!

6Aꞌɨ́jna ɨ tɨ quee tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj puꞌríj huamuɨ́ꞌ,

majta jamuán huácuij ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmaꞌcaa ɨ chájtaꞌnaj jitze joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn tyejéꞌijtaj,

muáaj paj huaꞌantyipuaꞌrityej,

capu cheꞌ huaꞌ jimi séejreꞌ ɨ maj jɨn huoꞌtámuaꞌree.

7Ajta ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́ɨ pu Rey jɨn tyiꞌtyéjvee jusén jɨmeꞌ,

aꞌɨ́ɨ pu arí tyámuaꞌ jáaruuj ɨ juꞌɨpuáa tɨꞌij huoꞌxaꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen,

8néijmiꞌcaa pu áꞌxɨjtyeꞌen ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua,

aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ naa tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌsij tɨꞌɨj naꞌaj tyiꞌchájtaꞌnajmee.

9Tavástaraꞌ pu tyámuaꞌ naa tyihuáꞌchaꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee cheꞌ jeꞌej jájtyoovej;

aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyihuáꞌchaꞌɨj matɨꞌɨjta jeꞌej tyityóomuajtyaj.

10Tavástaraꞌ,

ɨ maj muamuaꞌtyej, muéetzij mu jitze tyíꞌcaꞌnyej,

jiꞌnye capáj aꞌnáj mahuóohuaꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muahuoo.

11Setyuꞌtáchuiicaj ɨ Tavástaraꞌ jimi, ɨ tɨ aꞌáa tyejéꞌijtaj aꞌájna a Sión;

siahuoꞌréꞌixaatyeꞌ néijmiꞌqueꞌ ɨ chájtaꞌnaj jitze jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyiꞌtɨ́j huáruuj.

12Dios pu huaꞌtamuáꞌreꞌrii aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej tyityóomuajtyej

ajta quee yóꞌhuaꞌnaj ɨ maj juyiin;

puéjtzij pu huoꞌtaꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌnyoꞌsiꞌtyeꞌ.

13Tavástaraꞌ, náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij,

cásɨꞌ jeꞌej mu puaꞌaj nyaꞌuurej ɨ maj nyaxanaꞌveꞌ,

¡pataꞌaj nyaj japua huatányuunyij nyej nyij quee huámuɨꞌnyij!

14Aꞌyaa nu nyij, aꞌájna joꞌtɨj jaꞌpueertaj a Jerusalén,

aꞌyaa nu tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌej néijmiꞌcaa aꞌyan maj huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua tɨ muéetzij jimi xáꞌpuɨꞌ mej mij tyuꞌtáchuiicaj,

nyej nyajta nyetyamuaꞌveꞌ jiꞌnye muáaj paj nyajapuáj huatanyúj.

15Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́ɨ mu jujɨ́ɨmuaꞌaj jeꞌej puaꞌaj juꞌuurej,

aꞌɨ́ɨ mu jujɨ́ɨmuaꞌaj eetávitzej

aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tápiꞌnarij aꞌɨ́ɨmaj maj tyuꞌtyáꞌavaatacaꞌ mej mij séecan huavíviꞌ.

16Tavástaraꞌ pu arí tyuꞌtáꞌ mej mij jáamuaꞌtyij,

aꞌɨ́ɨ pu arí néijmiꞌi tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntarej.

Aꞌɨ́j mu huatyéviꞌraj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyiꞌtɨ́j aꞌɨ́ɨn tɨ tyámuaꞌ jáaruuj tɨꞌij séej huatyéeviꞌ.

17Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj majta ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ,

majta ɨ maj yoꞌhuáꞌxɨj ɨ Dios,

aꞌáa mu joꞌtyáꞌɨtzeereꞌej joꞌmaj ɨ muɨꞌchítyee jáꞌavaꞌtacaa,

18jiꞌnye camu aꞌnáj huojoꞌhuáꞌxɨj ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ,

capu ajta jusén jɨmeꞌ jóꞌvesij ɨ maj jitzán tyiꞌijchóꞌveꞌ.

19Ájchesij, Tavástaraꞌ,

capáj tyámuaꞌ tyeetyéjeevej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáatɨꞌ tɨ óotzaahuatyeꞌ,

pataꞌaj aꞌáa huoꞌxɨ́jtyeꞌen joꞌpaj muáaj jáꞌsejreꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

20Aꞌyaa paj huóꞌuurej mej mij tyuꞌtátzɨɨnyeꞌen, Tavástaraꞌ,

¡huoꞌtaꞌ mej mij uhuóomuaꞌtzɨj maj tyétyecaa manaꞌaj puéꞌeen!