Foirm chuardtha

Hebreos 2:6

6Jamen kene betsa anuxun Davidin xabakabi wakin yuini matu yuinun ninkakanwen:

“Nun yudabu jawauma keskabiaken

jaska min nukuwen nuimis en shinanmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index