Foirm chuardtha

Efesios 3:14

Pablo Efesoju cuanaja ishu

Yusu queja bacabacacuareque

14Yusutu dyaque jida juhua dutya ecuana tsehue. Tuque jidaque adebatsu, chichucata juatsu tuatsehue quisaratiya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index