Foirm chuardtha

NKÔLAN 29

Mebendé ma telé Aron a bone bé betuni

(Lv 8:1-36; Hé 5:1-10; 10:7,26-28)

1Avale di nde wo ye bo mfaʼa ya telé Aron ba be *bon be bo mʼésaé éto betuni: Nyoñe étoñ nnôme nyak a beyôm mintômba bebaé be too *mvoʼé ne selem. 2Wo ye nyoñe avute fôn a yame belet é ne te mvusan a de, ô yame fe biwôlé bi ne te mvusan bi bili mbon, ô yame fe njiñelete biwôlé mbon ô too *mmialan été. 3Eyoñe te wo futi bie e mone nkoé été. Wo ye zuu mone nkoé ate éyoñe fe wo zuu étoñe nnôme nyak a beyôm mintômba bebaé ataʼa metunaʼa.

4Wo ye soo Aron a bone bé anyiine *nda éndelé vôm ba bo bisulan a wo ye woʼo be mendim. 5Wo ye nyoñe biôm ya jaé; wo ye jalé Aron alôʼô, ézingi a éfôd; ébutaʼa tôé nje wo ye yemete nkuʼu wé a ases éfôd. 6Wo ye jalé nye ôzomezome ntôm e nlô a tiñeti fe ékat é ne étyi e ntôme yôp. 7Eyoñe te ñhe wo ye nyoñ mbon ba woban a sôé nye wô nlô a woʼo nye wô. 8Wo ye fe zuu bone bé a jalé be melôʼô. 9Wo ye tiñeti Aron a bone bé meses, a jalé fe be mintôme miap; ésaé betuni é ne énjab amu mvinda ya te nné: Wo ye telé Aron, bone bé a mvoñ bôte jab be bo ésaé betuni mfaʼa wom melu mese. 10Wo ye zuu étoñe nyak ôsu *nda éndelé bisulan; Aron a bone bé ba ye beté mo mab e nlô étoñ nnôme nyaʼa ji. 11Wo ye tyiʼi étoñe nnôme nyaʼa *tyiñ asu Nti anyiine *nda éndelé bisulan. 12Wo ye nyoñe ngab éziñ ya metyi mé a sôé me minlaʼa mi ataʼa metunaʼa a ônyu viôé a miame ma ma buk e tin ataʼa metunaʼa si. 13Wo ye nyoñe biôm bise bi yale biôm ya abum été yôb a ndalebôbô é yale éseʼe yôp, ô nyoñe fe mimbañ mi ôtam mibaé a ndalebôbô é yale mie yôp, a wo ye diʼi bie ataʼa metunaʼa yôp. 14Wuli ô ne mvean wo volô na *abé betuni e jamban. Tit ja buk: Minsôn, ékôb a mebi me étoñe nnôme nyak, bia ye diʼiban atane ya minkan.

15Wo ye nyoñe wua ya bone mintômba, Aron a bone bé ba ye beté mo mab nlô wé. 16Wo ye tyiʼi nnôme ntômba *tyiñ, ô nyoñe metyi mé a miame me ataʼa metunaʼa mbômaʼane. 17Wo ye tyiʼi nnôme ntômba mefuse mefus a sôbe biôme ya abum été a mimbiaé, a beté bie vôm afus a nlô bi né. 18Eyoñe te wo ye diʼi nnôme ntômba ase ataʼa metunaʼa yôp: Wuli ô ne mvean ô ne ngumba asu Nti, ndiʼan nduan a mbamba menyum asu Nti.

19Wo ye nyoñe nnôme ntômba baa, Aron a bone bé ba ye beté mo mab nlô wé yôp. 20Wo ye tyiʼi nnôme ntômba *tyiñ. Wo ye nyoñe ngab éziñ ya metyi mé a kañe je alo Aron ya mbo ngal été a alo bone bé, di ya mbo nnôm, nnôm ônyu ya akule wo dab ya mbo nnôm, a nnôm ônyu ya akul abo dab ya mbo nnôm, a wo ye miame metyi mbômaʼane a ataʼa metunaʼa 21Wo ye nyoñe metyi me ne ataʼa metunaʼa yôb a mbon ba woban a miame bie Arone nyô a e biôm a beʼe yôp, e nyôle bone bé a e biôme biab be beʼe yôp. 22Wo ye nyoñe avoñe nnôm ntômba, njem, avoñ e yale biôm ya abum été, ndalebôbô ja yalé ések, mimbañ mi ôtam mibaé a avoñ e yale mie yôp, a éname ya mbo nnôm, amu a ne nnôm ntômba ya mveane ngu mfaʼa betuni. 23Nkoé belet ô nga veban e be ma, wo ye nyoñe jôme jijia ya biôm bi ne été: belet é ne njiñelete jia, éwôlé é bili mbon jia, a njiñelete éwôlé jia. 24Wo ye kee biôm bite bise e mo me Aron a e mo me bone bé, a wo ye jô be na be ve ma bie ane ngume mvean. 25Eyoñe te ñhe wo ye beta nyoñe bie e mo map, a wo ye diʼi bie ataʼa metunaʼa yôp, bi bete mvean ô ne ngumba yôp. A ne mvean ñwô te ma ye seʼe mbamba ényum ôtita ya été. 26Wo ye nyoñe ôngône nnôm ntômba baa a liti wô asu be Nti a wo ye bo ngabe jôé.

27Wo ye yôtane na: Ongôn a énam be nga vaa e be nnôm ntômba baa, a mbie be nga liti asu Nti, bi ne bityila bi ne ntelan étyi. 28Ajô te bôte ya Israél ba ye vaa bie e be betite bese ba ve ma ane mvean ya nlatane ngbwa, ba ye kee bie Aron a bone bé. 29Biôm Aron a jaé bi ne étyi bia ye bo e bi bone bé éyoñ a wuya, ve ba ye jaé bie éyoñe be maneya woʼo be mbon a kalane be ngu. 30Ntuni wua ya bone bé a ye nyoñe éto jé éyoñ a wuya, a ye jaé bie tañe melu zamgbwa, éyoñe te a ye nyiin *nda éndelé bisulan mfaʼa ya bo ésaé e vôm a ne étyi.

31Wo ye nyoñe nnôm ntômba ya mvean betuni ngu ya taté ésaé jap, a bo na be yame minsôn e vôm éziñ a ne étyi. 32Aron a bone bé ba ye di anyiine *nda éndelé bisulan, ataté minsôn a kui belet é ne e mone nkoé été. 33Ajô te e mbe étam ba ye di biôm bi nga veban mfaʼa ya nyoñe *njaman mam *abé e be Zambe, éyoñ be nga telé be a ve be ngule ya bo ésaé. Môte mfe a nji bi ngule ya di bie, amu bi ne bidi bi ne étyi. 34Nge *mebukaʼa ma yené mametyé, toʼo tit nge belet, ba ye diʼi bie nduan, ba ye bo te beta di bie amu bi ne bidi bi ne étyi. 35Wo ye bo avale me maneya bendé wo mfaʼa Aron a bone bé: abôʼô ya ve be ngule ya bo ésaé da ye tabe melu zamgbwa.

36Môs ôse wo ye ve étoñ nnôm nyak ya diʼi mfaʼa nyoñan njaman; wo ye fubu ataʼa metunaʼa a sôé mbon été yôb mfaʼa ya telé de étyi. 37Mfubane ya ataʼa metunaʼa fe wo ye tabe melu zamgbwa; mvuse ya valé ataʼa metunaʼa da ye dañ bo étyi a nalé ate môt ase nge jôm ése ja ye nambe de ja ye dutu bidim e be ébien.

Mimvean amôs ôse mi ne mingumba

(Nlb 28:3-8; Ez 46:13-15; Rm 12:1)

38Môs ôse ba ye ve bone mintômba bebaé ataʼa metunaʼa yôp, be too mbu wua, nalé a ye boban melu mese. 39Wua a ye vebane mametyé a nyô mboʼo ke mamengôʼé. 40Eyoñ ba ve mone ntômba ôsu, ba ye fe ve kili mfuʼan avut éla, lita mbon ô ne ékekeb jia a étun, a lita wone jia a étun. 41Eyoñe ya mone ntômba baa, mimvean mia ye bo avale da ane mi ya mametyé; wo ye ve mi mi ne mvean ba diʼi nduan mi too mbamba menyum mfaʼa Nti. 42Ô ne mveane ngumba ya biyoñ bise mfaʼa miaé mienan mise, ñwô mia ye ve anyiine *nda bisulan asu Nti: nne ma ye tôbane mia valé, a kobô wo valé. 43Ma ye tôbane bôte ya Israél valé a vôm ate a ye telébane étyi, amu étôtoʼo jam ja ye faé valé. 44Mamien ma ye telé *nda éndelé bisulan a ataʼa metunaʼa étyi, avale fe ma ye telé Aron a bone bé étyi, mfaʼa ya na be bo ma ésaé ane betuni. 45Ma ye tabe éyoñ ése ézezañ bôte ya Israél, a ma ye bo e Zambe wop. 46A ba ye yeme na ma me ne Nti, e Zambe wob a nga bo na be kôlô Ejipte, nalé me ne ngule ya tabe ézezañe jap, me ne Nti e Zambe wop.

Bible en langue Bulu

© LʼAlliance Biblique du Cameroun, 2007

More Info | Version Index