Foirm chuardtha

PURWAKANING DADI 37:16

16Pasaur Dane Yusup: “Tiang ngrereh nyama-nyamaan tiange. Punapike ragane uning, ring dija ipun ngangonang kambing miwah biri-biri.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index