Foirm chuardtha

PARARUDAN 14:5

5Ritatkala kuningang ring sang prabu Mesire mungguing bangsa Israele sampun makaon, sang prabu miwah prakanggen idane nyelsel saha mabaos sapuniki: “Kenken dadi kene iraga ene, teka baang wong Israele makaad tur suud ngaula dini. Sawireh yen ia makaad iraga kelangan panjak paketokan.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index