Foirm chuardtha

Números 21

Horma marca catuntapjjatapa

1Cunapachatejj Néguev chekan jaquiri, Arad marcanquir cananeo reyejj israelitanacan Atarim thaquinjam jutascatapatjja ist'än ucqhajj, israelitanacampi nuwasiriw mistunïna, ucatsti yakhepanacarojj prisioneronacwa catuntanipjjäna. 2Ucatsti israelitanacajj Tatituruw arunacapampi arsupjjäna: “Jumatejj aca marcar atipjañ yanapapjjetät ucqhajj nanacajj k'alwa uca marcanac tucjapjjä” sasa. 3Tatitusti ist'änwa cuntejj israelitanacajj mayipcatayna ucarojja, ucatsti yanapt'änwa atipjañataquejja. Israelitanacajj takwa cananeonacarojj t'unjapjjäna, uca quipcaraqui marcanacapsa, ucatwa uca chekarojj Horma sas sutichapjjäna.

Broncet lurat catari

4Israelitanacajj Hor sat kollut mistuwayasajj, Mar Rojo thaquinjamwa sarapjjäna, muytapjjaraquïnwa jan Edom orakenjam pasañataqui. Jakenacasti karjataw thaquinjja jicjjatasipjjäna. 5Ucatsti Dios contra, uqhamarac Moisés contraw parlañ kalltapjjäna aqham sasa:

—¿Cunatsa jumanacajj Egiptot irpsunipjjesta? ¿Wasaran jiwarañataquiti irpsunipjjesta? Janiw umasa, mank'as utjapquituti. Nanacasti aca mank'ampejj amjayasjjapjjaractwa —sasa.

6Ucat Tatitojj jiwayir catarinacwa apayanïna, ucanacasti jupanacarojj achjaränwa; walja israelitanacaw jiwararaquïna. 7Ucatwa jakenacajj Moisesan ucaru sarapjjäna, aqham sasa:

—Jucha lurapjjta Dios contra, uqhamarac juma contra parlasajja. Tatituruy mayim aca catarinac apakjjañapataqui —sasa.

Ucatwa Moisesajj Tatitur mayïna israelitanacar perdonañapataqui. 8Tatitusti sänwa:

—Mä catari lurasim, ucatsti mä lawar warccatam. Cunapachatejj cawquïrisa catarin achjatäni ucqhajj uñtpan uca warccatata catariru, ucatsti janiw jiwcaniti.

9Moisesasti mä catari broncet lurassina, mä lawaruw warccatäna. Cunapachatejj cawquïrisa catarin achjatäna, ucasti broncet lurat catariruw uñtäna ucatsti janiw jiwcänti.

Cunaymani sarnakäwinacjjata

10Israelitanacajj sarasipcaquïnwa thaquinjamjja, ucatsti Obot sat chekaruw sayt'apjjäna. 11Obot chekatjja sarasipcaquïnwa, ucatsti Ije-abarim sat wasararuw sayt'apjjaraquïna, Moab oraketa inti jalsu tokeru. 12Uca chekat sartawayasinjja, Zered sat uma jalsuruw sayt'apjjäna. 13Uca chekat sartawayasinjja Arnón sat jawir qhurcataruw sayt'apjjäna. Aca jawirasti wasarana jicjjatasiraqui, amorreonacan orakepatwa mistuniraqui, ucsti Moab orakempi, amorreonacan orakepampwa jaljaraqui. 14Ucatwa Tatitun Nuwasiña Libropanjja saraqui:

“Vaheb sat chekanjam pasapjjta, Sufá sat, uma jalsunacanjama, uqhamarac Arnón jawiranjama.

15Uqhamaraqui uma jalsunacan thiyanacapanjama Ar sat chekar puriñcama,

cawquïritejj Moab oraken korpanacapcam purqui ucacama” sasa.

16Arnón jawiratsti Beer sat chekaruw puripjjäna. Uca chekanwa phujojj jicjjatasi, cawqhantejj Tatitojj Moisesaru aqham siscatayna: “Marcaru tantachthapim ucatsti nayaw uma churä” sasa. 17Ucapachaw israelitanacajj aca k'ochu k'ochupjjäna:

“¡Uma, jalsumay phojutjja!

¡Phujurusti k'ochupjjam!

18¡Jilïrinacas varanacapampiw p'iyapjje,

marcan yäkat jilïrinacasa,

thujrunacapampiw jist'arapjjaraqui!” sasa.

Wasaratjja israelitanacajj sarasipcaquïnwa Matana chekaru puriñcama. 19Matana chekatjja, Nahaliel chekaruw puripjjäna, Nahaliel chekatsti Bamut chekaruw puripjjäna, 20Bamot chekatsti, Moab chekan vallejj utjqui ucaruw puripjjäna, Pisga sat kollu tokenjama, cawqhantejj wasarajj uñstqui ucqhana.

Israelan Sehón reyir atipjatapa

(Dt 2.26-37)

21Israelitanacajj jakenacwa qhitapjjäna amorreonacan Sehón sat reyiparu aqham sañapataqui: 22“Nanacasti orakemanjam pasañ munapjjta. Janiw yapunacamjja taquipcäti, ni uva yapunacamsa, ni umsa umapcaraquïti phujunacamatjja. Thaquinjam sarasaquiw orakemjja pasapjjä” sasa.

23Ucampisa Sehón reyejj janiw israelitanacarojj orakepanjam pasayañ muncänti, ucatsipansa takpach jakenacap tantacht'asajj wasararuw mistunipjjäna israelitanac contra, ucatsti Jahaza chekar purisajja jupanacarojj nuwantapjjänwa. 24Ucampisa israelitanacajj sayt'asipjjänwa, jupanacarusti atipjapjjaraquïnwa, ucatsti orakenacapwa catuntasipjjäna, Arnón jawirata Jaboc sat jawircama, uqhamarac amonitanacampi korpasqui uca chekcama, cawquïritejj wali suma sayt'ayatäna. 25Uqhamaw israelitanacajj take amorreonacan marcanacap catuntasipjjäna, uqhamarac Hesbón marca takpach marcanacapampi, ucatsti ucaruw jacañataqui kheparapjjäna. 26Hesbón marcasti Sehón sat amorreo reyin jacäwipänwa. Sehón reyejj Moab oraken nayrïri reyipampejj guerrancataynawa; takpach orakepwa aparatayna Arnón sat jawircama. 27Ucatwa kellkeri jakenacajj sapjjäna:

“Hesbón marcar jutapjjam,

Sehón reyin marcaparu.

¡Mayampi sayt'ayapjjam,

ch'amani sayt'ayapjjaraquim!

28Hesbonatpacha, Sehón reyin marcapata,

ninajj naqhantañataqui lawrsunïna,

Ar sat Moab orakeruw t'unjaraquïna,

uqhamarac Arnonan kollunacapsa.

29¡Moab, jumajj jachcañätawa,

aynacht'atätaw, Quemós diosan marcapa!

Juparaquiw jakenacamsa jaltayaraqui,

warminacamsa Sehón reyin amparapar catuyaraqui.

30Hesbon marcan ch'amapajj t'unjatawa;

Dibonat Nofacamasti lakaycamaquiwa,

ucatsti ninajj Medeba chekacamaw purïna.”

Israel marcajj Og sat Basán marcan reyiparuw atipji

(Dt 3.1-11)

31Uqhamwa israelitanacajj amorreonacan orakenacap catuntasipjjäna. 32Uca pachparaquiw Moisesajj mä kawkha jakenacar qhitäna Jazer marca uñakeri, ucatsti israelitanacajj yakha marcanacampwa catuntapjjäna, uqhamarac uca marcanacan jaquir amorreonacarus jakonucupjjänwa, 33ucatsti cuttanipjjänwa Basán thaquinjama, ucampisa Og sat Basán marcan reyipajj take ejercitopampiw mistunïna Edrei sat chekaru jupanacampi nuwasiñataqui. 34Ucatsti Tatitojj Moisesarojj sänwa: “Jan ajjsaramti, nayaw amparamar catuysma, take ejercitopa, uqhamarac orakepsa, cunjämtejj Sehón reyirojj lurctajja uqhamwa luräta, cawquïri amorreo reyitejj Hesbón marcana jaccäna ucaru” sasa.

35Uqhamaw israelitanacajj Og reyiru, wawanacaparu, take ejercitopar jiwarayapjjäna, janiw maynirus antutapcänti, takpach orakenacapwa catuntasipjjäna.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index