Foirm chuardtha

Éxodo 12

Pascua fiesta utt'ayäwi

1Tatitusti Moisesampir, Aaronampirojj Egipto marcanjja aqham sasaw parläna:

2“Aca phajjsisti jumanacataquejj mä suma jach'a phajjsïniwa, uqhamarac mara kallta phajjsiraquïniwa. 3Ucat take israelitanacarojj sapjjaraquim: “Aca phajjsina tunca uru sarakatarusti sapakat familiawa mä orko oveja, jan ucajj mä cabrito waquichapjjäta, sapa utan maya. 4Mä familiantejj juc'aniquïchi, ucata jan take mank'antirjamäcchi ucajja uta jac'apampiw mayachasis mank'añapa, kawkhanïpquitejj, uqhamarjama jalanokasisa, uqhamarac kawkhtejj maynejj mank'antirjamäqui uqhamarjama. 5‘Aca uywasti orköñapawa mä marani, c'umara uywäñaparaquiwa, ovejanacata jan ucajj cabritonacatsa. 6Acsti aca phajjsi tunca pusin urucamaw imapjjäta, ucatsti uca jayp'ojja take israelitanacaw uca uywa qharinucupjjäta. 7Uca uywa wilampisti cawqha utantejj mank'apcäta uca uta puncu amstaru, uqhamarac paypacha marconacaruw jawsupjjäta. 8Uca arumasti mank'apjjätawa uca aychjja ninaru cancata, jan levaduran t'ant'ampi, uqhamarac jajjo ch'ojjña alinacampi uqhama. 9Ucampis janiw cunsa ch'okpach mank'apjjätati, ni umaru khathitsa, jan ucasti ninaruw cancapjjäta p'ekepsa, chhuchhullinacapsa, jiphillanacapsa. 10Janiw cunsa jaytapjjätati khepa urutaquejja; ucampis cunatejj jilt'can ucanacjja ninaruw naqhantayjjapjjäta. 11Aqhamaw mank'apjjät; isinacamampi isthapita, cayunacamarusa wisqhumpi wisqhuntata, uqhamarac amparanacamarus thujru ayt'ataraqui. Jumanacasti mäquiw mank'antapjjäta Tatitojj uca pascua fiestan jilïri wawanacar jan jiwarayatap laycu. 12Uca arumasti nayajj Egipto marca chekwa pasawayäjja, ucatsti egipcionacan take jilïri tayna wawanacapwa jiwarayäjja, uqhamarac uywanacan nayrïr kallunacapsa. Uqhamatwa uñacht'ayäjja Egiptonquir diosanaca contra naya Tatitun arsutajj-jja.

13‘Ucampis wilawa mä unanchäni jumanacajj cawquïr utancapcätatejj ucatjja. Nayasti wila uñjasinjja pasawayjjaquïwa, ucatsti janiw maynis jumanacatjja jiwcaniti, cunapachatejj egipcionacaru jiwaraycä ucqhajja. 14Jumanacasti aca urjja amtasipjjapunïtawa. Ucampis Tatitur jach'ar aptañampiw aca fiestjja lurapjjäta, acasti mä leyi churatawa uca laycusti wawanacaman, wawanacapaw wiñaya amtani. 15Jumanacasti pakallko uruwa jan levaduran t'ant'a mank'apjjäta, nayrïr uruta kalltasinjja janiwa utanacaman levadurajj utjañapäquiti. Ucampis qhititejja aca pakallko uruna levaduran t'ant'a mank'ani ucajja Israel marcajjatjja apanucutäniwa. 16Ucampis nayrïr urumpi, pakallko urumpejja janiwa cunsa lurapjjätati, jan ucasti mä kollana tantachasïwi lurañataquiquiw tantachasipjjäta, uqhamaraqui mank'a waquichasiñataquiquiw tantachasipjjaraquïta. 17Jumanacasti jan levaduran t'ant'a mank'añ fiestjja amtasipjjapunïtawa, uca uruwa nayajj jumanacarojj Egipto marcat irpsunipjjsma. Uca laycuwa jumanacasa, wawanacaman wawanacapasa aca camachi amtapjjañama. 18Jumanacasti nayrïr phajjsinjja jan levaduran t'ant'wa mank'apjjäta, tunca pusin uru jayp'uta kalltasina, pä tunca mayan uru jayp'ucama. 19Utanacamansti aca pakallko urunjja janiwa levadurajj utjañapäquiti. Ucampis qhititejj levaduran t'ant'a mank'ani ucajja Israel marcatjja apanucutäniwa, jaya marcanquirïscpasa jan ucajj israelitäscpasa. 20Janipuniwa cunsa levaduranjja mank'apjjätati, jan ucasti utanacamanjja jan levaduran t'ant'acwa mank'asipjjäta.’ ”

21Moisesasti, jilïri israelitanac jawsayanisasti sänwa: “Jumanacasti familianacamampejja mä orko oveja jan ucajj mä cabritsa qharsusina pascua fiesta lurapjjam. 22Wilsti mä lamanaruw catokapjjäta, ucatsti hisopo sat alinaca picht'asinjja ucampiwa wilaru chilltasa uta puncu paypach marcoru, uqhamarac puncu amstaru jawsupjjäta. Ucatsti janiw maynis utat mistupjjätati khepärmanthi khantatcama. 23Tatitusti egipcionacaru jiwarayir jutasinsti, uta puncuna wila uñjasinjja pasawayaquiniwa uca utjja, uqhamatwa Tatitojj jani jiwjja utanacamaru mantayancaniti jiwayañataquejja. 24Aca camachsti jumanacasa, uqhamarac wawanacaman wawanacapasa wiñayataquiw imapjjäta. 25Ucampis cunapachatejj jumanacajj mantapcäta, Tatitojj arsutaparjama churapcätam uca orakeru ucqhajja, jumanacasti aca fiesta lurañjja amtasipjjapunïtawa. 26Ucampis wawanacamatejj sapjjätam ‘¿Cun sañsa muni aca fiestajja jumanacataquejja?’ sasa ucqhajja, 27jumanacajj sapjjätawa: ‘Aca uywasti Tatitur jach'añchasina Pascuan sacrificiot loktatawa. Jupasti cunapachatejj egipcionacaru jiwaraycäna ucqhajja, Egipto marcan jacapcäna uca israelitanacan utanacapsti pasawayaquïnwa, uqhamatwa take familianacasaru khespiyäna’ ” sasa.

Ucatsti israelitanacajja alt'asisinwa yupaychapjjäna. 28Ucatsti sarasinjja cuntejj Tatitojj Moisesampiru, Aaronampiru siscäna uqhamarjamaw lurapjjäna.

Jilïri tayna wawanacan jiwaratapa

29Chica arumasti Tatitojj take egipcionacan jilïr wawanacapwa jiwarayäna, faraonan jilïr wawapajj tronona kont'atäqui uca, carcelanquirinacan jilïr wawanacapa, uqhamarac uywanacan nayrïr kallunacapsa. 30Uca arumasti faraonampi, sirvirinacapampi, uqhamarac take egipcionacampi sartasinjja Egipto marcpachanwa wali jach'at wararipjjäna. Sapa utanwa jiwatajj utjaraquïna. 31Faraonajj uca arumpachawa, Moisesampiru, Aaronampiru jawsayanisajj säna:

—Jakenacajj taypita, sarjjapjjam jumanaca, uqhamarac israelitanacasa Tatitur yupaychiri cunjämtejj sapctajja uqhamarjama. 32Apasjjapjjaraquim ovejanacama, vacanacama cunjämtejj sapcayäta uqhamarjama, ucat sarjjapjjam; ucampis nayataquejja Diosarojj mayipjjaraquim —sasa.

33Egipcionacasti, israelitanacarojj wali jariyapjjäna janc'aqui marcapat sarjjapjjañapataqui, jupanacasti sapjjänwa: “Takeniw jiwarañäni” sasa. 34Israelitanacasti jan levaduran t'ant'a masanacsti mantelanacar k'epicht'awayasinjja k'epjjarusiwayjjapjjänwa. 35Ucampis israelitanacajj Moisesan arunacaparjamasti egipcionacatjja mayiwayapjjänwa korita, kollketa lurat yänaca, uqhamarac isinacsa. 36Tatitusti egipcionacarojj suma chuymanwa tucuyäna cuntejj israelitanacajj maycäna ucanaca churañapataqui. Uqhamatwa israelitanacajj egipcionacarojj jan cunani jaytawayapjjäna.

Israelitanacajj Egipto marcat mistsuwayjjapjjewa

37Israelitanacasti Ramsés sat oraketjja sojjta patac warankjamaw chachanacajj mistuwayapjjäna, Sucot sat lugar tokeru. Warminacasa, wawanacasa janiw jaqhutäcänti. 38Jupanacampi chicasti walja cunayman jakenacaraquiw sarapjjaraquïna, uqhamarac ovejanacasa, vacanacasa. 39Jupanacasti Egiptota jan levaduran masanaca apapqui ucatsti t'ant'anaca lurasipjjäna, jupanacasti janiw cuna casta mank'añsa waquichasiwayapcänti, egipcionacajj janc'aqui marcapat alisnucutap laycu.

40Israelitanacasti Egipto marcanjja pusi patac quimsa tuncani maranacaw jacawayapjjäna. 41Uca pusi pataca quimsa tuncani marajj phokhasqui uca uruwa Tatitun take ejercitopajj Egipto marcat mistsuwayjjapjjäna. 42Uca arumasti Tatitojj uñch'uquiscänwa Egipto oraketa apsjjañataqui. Uca arumasti Tatitutaqui satawa, ucatwa uca arumanjja israelitanacasa, uqhamarac wawanacapan wawanacapasa suyapjjaraquejja.

Pascua fiesta toketa leyinaca

43Tatitusti Moisesampiru, Aaronampirojj sänwa:

“Acawa leyejj Pascua toketjja: Janiwa qhiti jaya marcanquir jakesa, uca sacrificio loktat uywjja mank'añapäquiti. 44Ucampis cawquïr kollkempi alat sirviritejj nayrakata circuncidatäqui ucaquiwa ucjja mank'añapajja. 45Janiwa jaya marcanquirisa, ni irnakerisa uca loktat uywjja mank'añapäquiti. 46Ucsti mä utanacwa mank'apjjäta, janiwa uca utata mä jisc'a aychsa apsupjjätati, ni uca uywan ch'aqhanacapsa p'aquinokapjjätati. 47Uqhamsti take israelitanacaw lurapjjäta. 48Ucampis mayni yakha marcanquiritejj jumanac taypin jacchi, ucat Pascua lurañ munchi Tatitur jach'añchasina ucapachajja waquisiwa familiapanjja takpach chachanaca circuncidatäñapa. Ucatwa lurañ puedipjje, uqhamarac marcasanquirïcaspas uqhamäpjjaraquiniwa. Ucampis jan circuncidatäpqui ucanacasti janiw uca uywjja mank'añ puedcaspati. 49Aca leyisti taketaquiwa, marcas taypin nasqui ucanacataqui, uqhamarac jumanac taypin jacapqui uca yakha marcanquir jakenacataqui.”

50Take israelitanacajj lurapjjänwa cunjämtejj Tatitojj Moisesampir, Aaronampirojj siscäna uqhamarjama. 51Uca urpachawa Tatitojj Egipto marcata israelitanacarojj apsunïna mä ejercitöcaspas uqhama.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index