Foirm chuardtha

Marcos 14:13

13Ndoꞌ jñoom we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê cwii lꞌaa. Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaꞌquieꞌyoꞌ quiiꞌ tsjoom. Joꞌ joꞌ nliuꞌyoꞌ cwii tsaⁿsꞌa na maleiñꞌoom cwii tsjoo ndaatioo. Catsaantyjo̱ꞌyoꞌ naxeeⁿꞌeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index