Foirm chuardtha

Matthieu 22:4

4Na bör̂i tùr̂ùwaa tëë bör̂i kâmö yar̂i xi-e na ce, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: “Êr̂ê yè pâi ré é nôâ yè-r̂é baayê, wè tö rhûû, gö wê cowa kâ vè tö vâ bwêê xi-nya; é wê cowa yö vè mii pâr̂â pôr̂ômökau wi mâ bwâr̂âwê xi-nya ka dö rhér̂é, aè é wê kâ vè tö vâ vè cowa pâr̂â kââ wânii, aè ua mi bwêê né vi pè öyö.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index