Foirm chuardtha

الرُّؤْيَا 15

المْلاَيْكَة وِالمْصَايِبْ الإِخْرَانِينْ

1- وِمْبَاعِدْ شُفْتْ فِي السْمَاءْ أَمَارَة كْبِيرَة وِعْجِيبَة: سَبْعَة مْلاَيْكَة جَايْبِينْ مْعَاهُمْ سَبْعَة مْصَايِبْ، وْهُومَا الإِخْرَانِينْ عْلَى خَاطِرْ بِيهُمْ هُومَا بَاشْ يْتِمْ الغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ.

2وْشُفْتْ حَاجَة تِشْبِهْ لِبْحَرْ مِالبُلاَّرْ مْخَلِّطْ بِالنَّارْ. وِالنَّاسْ الِّي غَلْبُوا الوَحْشْ وِالتَّصْوِيرَة مْتَاعُو وِالعْدَدْ مْتَاعْ إِسْمُو وَاقْفِينْ بِجْنَبْ البْحَرْ البُلاَّرْ وْقِيتَارَاتْ مِنْ عِنْدْ اللهْ فِي يْدِيهُمْ 3- وِيْغَنِّيوْ فِي النَّشِيدْ مْتَاعْ مُوسَى عَبْدْ اللهْ وْنَشِيدْ الخَرُوفْ وِيْقُولُوا:

أَعْمَالِكْ عْظِيمَة وِعْجِيبَة،

يَا الرَّبْ إِلاَهْنَا القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء!

الثْنَايَا مْتَاعِكْ مُسْتَقِيمَة وِصْحِيحَة،

يَا المَلِكْ مْتَاعْ الأُمَمْ

4- يَا رَبْ، شْكُونْ مَا يْخَافِشْ مِنِّكْ؟

شْكُونْ مَا يْمَجِّدْشْ إِسْمِكْ؟

قُدُّوسْ إِنْتِ وَحْدِكْ

الأُمَمْ الكُلْهُمْ بَاشْ يْجِيوْ

وْيُسْجْدُوا قُدَّامِكْ

بَعْدْ مَا ظُهْرِتْ أَحْكَامِكْ.

5- وِمْبَاعِدْ شُفْتْ الهَيْكِلْ مْتَاعْ خِيمِةْ الشّْهَادَة فِي السْمَاءْ مَحْلُولْ، 6وِالسَّبْعَة مْلاَيْكَاتْ الِّي جَايْبِينْ مْعَاهُمْ السَّبْعَة مْصَايِبْ خَرْجُوا مِالهَيْكِلْ، لاَبْسِينْ قْمَاشْ قْطُنْ نْظِيفْ وْيِلْمَعْ وِحْزَامَاتْ ذْهَبْ عْلَى سْدُورَاتْهُمْ. 7وْوَاحِدْ مِالمَخْلُوقَاتْ الحَيَّة الأَرْبْعَة عْطَى السَّبْعَة مْلاَيْكَاتْ سَبْعَة كِيسَانْ ذْهَبْ مِلْيَانِينْ بِالغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ الحَيْ لِلأَبَدْ. 8- وِالهَيْكِلْ تِمْلَى بِالدُّخَّانْ مِالمَجْدْ مْتَاعْ اللهْ وْقُدْرْتُو، وْحَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يُدْخُلْ لِلهَيْكِلْ حَتَّى لِينْ يُوفُوا السَّبْعَة مْصَايِبْ مْتَاعْ السَّبْعَة مْلاَيْكَاتْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index