Foirm chuardtha

1 Corintonam 11:22

22Tu yuwatasrum wakerakrumka, tura tu umurtasrum wakerakrumka ¿warukaya atumi jeening kanákrum yuwatsrume? Cristonu ainau iruntramunam tu yuwakrumka nuka natsanpiakuitai. Tura yutan jumchik itarusha inatsaarme. ¿Tura asakrumin warintajrumek? ¿Pengker turarme titajrumeash? Atsa, nunaka tatsujrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index