Foirm chuardtha

Atoin Ibranis 9:9

9Rasin reꞌ ia ok-okeꞌ anjarin aꞌtopeꞌ reꞌ Uisneno In Asmaan ee anpaek je, he nanoniꞌ kit reꞌ amonit oras ia. Unuꞌ feꞌ, hit beꞌi-naꞌi sin neik ein saaꞌ-saaꞌ reꞌ he nnonaꞌ ma nfee sin ma sin muiꞌt ein reꞌ he njarin fuaꞌ-turuꞌ neun aꞌnaak rais pirsait, he Uisneno ansaok ma nnoes nain sin sanat ma penu sin. Maski sin neikin fuaꞌ-turuꞌ mfaun on naan amsaꞌ, mes fuaꞌ-tuurꞌ ein naan ka bisa nakninuꞌ nain fa sin neek ein, ma ka naneuk nain fa sin tenab sanat anbi sin neek ein.