Foirm chuardtha

Jemiso 5

Amɨpí wí mɨmúrónɨgɨ́áyo erɨrɨ́ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Agwɨ amɨpí wí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́né erɨrɨ́ bɨ seaimɨ́pɨ arɨ́á nípoyɨ. Íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí seaipaxɨ́ seaímeanɨ́ápɨ nánɨ ŋwɨ́ earo “Yeyɨ” rɨro époyɨ. 2Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Segɨ́ amɨpí ayá tɨ́ŋɨ́pɨ rɨxa dɨdɨ́mɨ́ inárɨrɨ rapɨrapɨ́ enɨ rɨxa kwɨnumɨŋɨ́ nowárɨrɨ enɨ. 3Sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨ sirɨpá tɨ́nɨ nɨgiyɨ́ mɨkipaxɨ́ imónɨŋagɨ aí segɨ́ awí eámeámɨ́ yarɨgɨ́ápɨ rɨxa nɨgiyɨ́ kinɨ. Sɨ́á Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmɨ́ enɨ́áyimɨ nɨgiyɨ́ kiŋɨ́ apɨ segɨ́ sɨpɨ́í nɨwiéra warɨgɨ́ápɨ sɨŋánɨ piaumɨmɨ́ erɨ rɨ́á íkɨ́áyo nowárarɨŋɨ́pa segɨ́ waráyo enɨ nowárɨrɨ enɨ́árɨnɨ. Sɨ́á yoparɨ́yɨ́ tɨ́ŋɨ́ ríná amɨpí ayá tɨ́ŋɨ́pɨ tɨ́nɨ nɨgwɨ́ tɨ́nɨ mɨmeámɨ́ yárarɨŋagɨ́a aí 4píránɨŋɨ́ arɨ́á nípoyɨ. Nɨgwɨ́ ámá omɨŋɨ́ seaiiarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ aiwá seamiiarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨgwɨ́ omɨŋɨ́ seaiíáná “E seaiapanɨ́wárɨnɨ.” nurɨro yoɨ́ urɨgɨ́ápɨ —Apɨ nɨwiróná bɨ nɨwákwiro sɨnɨ ɨ́á xɨrarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Apɨ rɨ́aiwá rénɨŋɨ́ rɨnarɨnɨ, “Ámá ayɨ́ sɨpí e yarɨgɨ́árɨnɨ. Sɨpí e yarɨgɨ́árɨnɨ.” Rɨ́aiwá énɨŋɨ́ rɨnarɨŋɨ́pɨ Gorɨxo —O aŋɨ́namɨ dáŋɨ́ sɨmɨŋɨ́ wínɨgɨ́áwayá Ámɨnáorɨnɨ. O rɨxa arɨ́á winɨ. 5Amɨpí wí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́né, seyɨ́né xwɨ́á tɨ́yo nɨŋwearóná sɨrɨ́ munɨ́ nɨŋwearo pí pí segɨ́ ɨ́eapá seainarɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ néra warɨgɨ́árɨnɨ. E neróná ámá odɨpí iwaŋɨ́ eŋɨ́ wimɨ nánɨ oimónɨrɨ aiwá xwé nɨwiro imɨxarɨgɨ́ápa sɨ́á Gorɨxo xwɨrɨ́á seaikɨxenɨ́áyi aŋɨ́nɨ oneaímeanɨrɨ sewanɨŋɨ́yɨ́né axɨ́pɨ e imɨxɨnarɨŋoɨ. 6Ámá wé rónɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyo seyɨ́né xwɨyɨ́á numeárɨro pɨkiarɨŋagɨ́a aiwɨ wínɨyɨ́ enɨ wí pɨ́rɨ́ searakianɨro mɨyarɨŋoɨ.

“Dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨrane Ámɨnáo nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweáwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

7Ayɨnánɨ, gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Ámɨnáo xegɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ óɨ́ neaimówɨnɨgɨnɨrɨ xɨ́o weapɨnɨ́e nánɨ wenɨŋɨ́ nero ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. Aiwá omɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ aiwá ɨwɨ́á nurárɨmáná yarɨgɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ mópoyɨ. Iniá earɨ sogwɨ́ anɨrɨ nerɨ́ná aiwá xwé imɨxɨnɨ́a nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ nɨŋwearɨ́ná yóɨ́ nerɨ xegɨ́pɨ óɨ́nɨŋɨ́ oneaimonɨrɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaarɨgɨ́árɨnɨ. 8Ámɨnáo weapɨnɨ́áyi aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ xe óɨ́ oneaimówɨnɨgɨnɨrɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨro wenɨŋɨ́ nero ŋweáɨ́rɨxɨnɨ.

9Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Ámɨnáo xwɨyɨ́á mɨneameárɨpa éwɨnɨgɨnɨrɨ anɨŋúmɨ́ ikaxɨ́ mɨrɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Ai eyeyírómɨ́ nɨneairɨ́ná xwɨyɨ́á neameárɨpaxɨ́ imónɨŋo aŋɨ́nɨ bɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ rɨxa ɨ́wí e rónapɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

10Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, wɨ́á rókiamoagɨ́áwa —Awa Ámɨnáo xegɨ́ xwɨyɨ́á onurɨmeípoyɨnɨrɨ urowárénapáná nɨbɨro oyá xwɨyɨ́ápɨ wurɨyigɨ́áwarɨnɨ. Awa ámá wí xeanɨŋɨ́ wikáráná xwámámɨ́ nɨwiróná egɨ́ápɨ seyɨ́né nánɨ sɨŋwepɨgɨ́ seaigɨ́á eŋagɨ nánɨ axɨ́pɨ e nero xɨ́dɨ́poyɨ. 11Ai Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwaéne dɨŋɨ́ re yaiwiarɨŋwárɨnɨ, “Ámá eŋínaŋɨ́ xeanɨŋɨ́ wikárɨ́agɨ́a aí xwámámɨ́ wíɨ́áyɨ́ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. Seyɨ́né Jopo yagɨ́pɨ nánɨ rɨxa arɨ́á nɨwiro omɨ xeanɨŋɨ́ nɨwiéra úɨ́ápimɨ xwámámɨ́ nɨwiéra núɨsáná eŋáná Ámɨnáo ámɨ naŋɨ́ wiíáná wímeaŋɨ́pɨ nánɨ nene nɨjɨ́á e imónɨŋagwɨ nánɨ re yaiwiŋwɨnɨ, “Ámɨnáo ámá nánɨ wá wianɨrɨ ayá urɨmɨxɨrɨ nerɨ́ná bɨ onɨmiápɨ ayɨkwɨ́ mɨwí ayá wí wiarɨŋorɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ.

“ ‘Sɨ́ŋá romɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ murɨpa éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, amɨpí seararɨŋápɨ “Oxɨ́dɨ́poyɨ.” nɨnimónɨrɨ aiwɨ rɨpɨ aŋɨpaxɨ́rɨnɨ. “Nepa nɨrarɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ nurɨrɨ́ná aŋɨ́namɨ dánɨranɨ, xwɨ́árímɨ dánɨranɨ, amɨpí wíyo dánɨranɨ, aga murɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né nionɨ e searɨ́á apimɨ dánɨ ráná Gorɨxo pɨrɨ́ seamamonɨgɨnɨrɨ ámáyo “Nemɨ́ɨnɨ.” nurɨróná apɨnɨ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. “Nemɨméɨnɨ.” nurɨróná apɨnɨ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.

Gorɨxomɨ anɨŋɨ́ minɨ́ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13Segɨ́yɨ́ go go rɨ́nɨŋɨ́ nɨmearɨ́náyɨ́, Gorɨxo arɨrá oninɨrɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́wɨnɨgɨnɨ. Segɨ́yɨ́ go go dɨŋɨ́ niɨ́á nɨwinɨrɨ́náyɨ́, Gorɨxomɨ yayɨ́ numerɨ soŋɨ́ umearɨ́wɨnɨgɨnɨ. 14Segɨ́yɨ́ go go sɨmɨxɨ́ nɨwerɨ́náyɨ́, Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né seaipeŋweagɨ́áwamɨ “Eɨnɨ.” urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Awa nɨbɨro Ámɨnáoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ámɨ wará oinɨnɨrɨ rɨxɨŋɨ́ wurɨyiro ranɨ́ bɨ tɨ́nɨ xwɨ́á earo éɨ́rɨxɨnɨ. 15Awa rɨxɨŋɨ́ nurɨróná dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro urarɨgɨ́ápimɨ dánɨ Ámɨnáo ámɨ naŋɨ́ wimɨxɨnɨ́árɨnɨ. Sɨmɨxo ɨ́wɨ́ bɨ enɨ eŋo eŋánáyɨ́, yokwarɨmɨ́ wiinɨ́árɨnɨ. 16Ayɨnánɨ, sɨmɨxɨ́ pɨ́nɨ seawiárɨrɨ Gorɨxo naŋɨ́ seaimɨxɨrɨ enɨ́a nánɨ segɨ́ ɨ́wɨ́ éɨ́ápɨ nánɨ waropárɨ́ inɨro Gorɨxomɨ xɨxe rɨxɨŋɨ́ wurɨmeirɨ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Rɨxɨŋɨ́ wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wurɨyarɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ ananɨ ámáyo arɨrá wipaxɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 17Eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́ Iraijao eŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ mópoyɨ. O ámá nenénɨŋɨ́ imónɨŋo aiwɨ iniá meapa oenɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ eŋɨ́ tɨ́nɨ uráná oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xwɨ́á tɨ́yo iniá meapa nerɨ xwiogwɨ́ waú wo nɨpwémáná eŋáná ámɨ emá wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ wo enɨ pweŋɨnigɨnɨ. 18O iniá ámɨ oeanɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ uráná iniá xwɨ́á tɨ́yo nearɨ aiwá yapɨŋɨnigɨnɨ.

“Sérɨxɨ́meá wí xeŋwɨ́nɨ yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨróná yumɨxɨnɨ́poyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

19Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, segɨ́yɨ́ wo ámá xegɨ́ imónɨŋɨ́ wo Gorɨxoyá xwɨyɨ́á nepa imónɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ xeŋwɨ́nɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ámɨ Gorɨxo tɨ́ámɨnɨ obɨnɨrɨ nipemeámɨ nɨbɨrɨ́náyɨ́, 20re mówɨnɨgɨnɨ, “Xexɨrɨ́meá ɨ́wɨ́ arɨ́kí yarɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨro ámɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ owɨkwɨ́rɨ́poyɨnɨrɨ yumɨxarɨŋɨ́ go go, o ayɨ́ anɨ́nɨmɨxɨnanɨro yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ erɨ́kiemeánɨpɨ́rɨ nánɨ erɨ ɨ́wɨ́ xwapɨ́ éɨ́ápɨ rɨtɨ́ inɨpɨ́rɨ nánɨ erɨ yarɨŋorɨnɨ.” mówɨnɨgɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index