Foirm chuardtha

Jemiso 4

“Seyɨ́né sɨpípɨ nerɨ́ná Gorɨxomɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ wiarɨgɨ́áyɨ́né imónɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Segɨ́ mɨxɨ́ rɨnɨro mɨxɨ́ inɨro yarɨgɨ́ápɨ mɨ́kɨ́ píyo dánɨ inarɨgɨ́árɨnɨ? “Apɨ meapaxonɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro ɨ́eapá seainarɨŋɨ́pɨ —Apɨ segɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ seyɨ́né tɨ́nɨ mɨxɨ́nɨŋɨ́ inarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Ɨ́eapá seainarɨŋɨ́ mɨ́kɨ́ apimɨ dánɨ seyɨ́né segɨ́ wínɨyɨ́ tɨ́nɨ mɨxɨ́ rɨnɨro mɨxɨ́ inɨro yarɨgɨ́á menɨranɨ? 2Seyɨ́né amɨpí wí nánɨ “Omeámɨnɨ.” nɨseaimónɨrɨ aí meapaxɨ́ mimónɨpa nero nánɨ “Ámá opɨkímɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. Amɨpí bɨ sɨŋwɨ́ ɨ́wɨ́ nɨwɨnɨrɨ́ná mɨmeapaxɨ́ nimónɨro nánɨ mɨxɨ́ nɨmépero mɨxɨ́ rɨnarɨgɨ́árɨnɨ. Seyɨ́né “Pí nánɨ nene neaimónarɨŋɨ́pɨ mɨmeapa yarɨŋwárɨ́anɨ?” mɨyaiwipanɨ. Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ murɨpa nero nánɨ mɨmeaarɨgɨ́árɨnɨ. 3E nerɨ aí segɨ́ seaimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́ná dɨŋɨ́ naŋɨ́ nɨxɨrɨmáná mé segɨ́ ɨ́eapá seainarɨŋɨ́pɨ oyaneyɨnɨrɨ rɨxɨŋɨ́ urarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo wí arɨ́á xɨxenɨ nɨseairɨ mɨseaiaparɨnɨnɨ. 4Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa neróná xɨ́dɨro pɨ́nɨ wiárɨro nero nánɨ ɨ́wɨ́nɨŋɨ́ inarɨgɨ́áyɨ́né, seyɨ́né nɨjɨ́á rɨpɨ sɨnɨ mimónɨpa reŋoɨ, “Ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨro emearɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ Gorɨxoyá sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ inarɨgɨ́áyɨ́ wí imónɨŋoɨ. Ayɨnánɨ gɨyɨ́ gɨyɨ́ ‘Ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨmɨ oememɨnɨ.’ nɨwimónɨrɨ́ná wiwanɨŋɨ́yɨ́ Gorɨxo tɨ́nɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ inarɨgɨ́áyɨ́ imɨxɨnarɨŋoɨ.” Seyɨ́né nɨjɨ́á apɨ sɨnɨ mimónɨpa reŋoɨ? 5Seyɨ́né dɨŋɨ́ re rɨyaiwiarɨŋoɨ, “Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ, ‘Gorɨxo xegɨ́ kwíyɨ́ negɨ́ xwioxɨ́yo sɨxɨ́ neayiŋɨ́pimɨ píránɨŋɨ́ susɨ́nɨŋɨ́ memearɨŋɨ́rɨnɨ.’ Bɨkwɨ́yo e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ surɨ́má rɨnɨnɨ.” rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, Gorɨxo xegɨ́ kwíyɨ́pɨ ámá xɨ́o tɨ́nɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ inarɨgɨ́áyo wí wipaxɨ́ meŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6E nɨsearɨrɨ aí Gorɨxo ayá nɨneawianɨrɨ́ná xwapɨ́ ayá wí neawianarɨŋagɨ nánɨ Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Wárɨxa imónarɨgɨ́áyo Gorɨxo pɨ́rɨ́ rakirɨ ámá ‘Sɨyikwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋwɨnɨ.’ yaiwinarɨgɨ́áyo wá wianɨrɨ yarɨŋorɨnɨ.” eánɨŋagɨ nánɨ 7Gorɨxomɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨro obo xórórɨ́ neainɨgɨnɨrɨ xaíwɨ́ éɨ́ nɨroro o tɨ́nɨ mɨxɨ́nɨŋɨ́ inɨro éɨ́rɨxɨnɨ. O tɨ́nɨ mɨxɨ́nɨŋɨ́ inarɨ́ná éɨ́ nɨseanɨmɨ unɨ́árɨnɨ. 8Seyɨ́né Gorɨxo tɨ́ámɨnɨ úɨ́rɨxɨnɨ. E nerɨ́náyɨ́, xɨ́o enɨ seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ bɨnɨ́árɨnɨ. Ámá ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́né, seyɨ́né “Arɨge nerɨ Gorɨxo tɨ́ámɨnɨ umɨnɨréɨnɨ?” nɨseaimónɨrɨ́ná sikɨ́ wéyo xénɨŋáná okwɨ́rɨnɨmɨnɨrɨ igɨ́á eánarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ nero segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ enɨ okwɨ́rɨnɨmɨnɨrɨ igɨ́á eánɨ́poyɨ. Ámá dɨŋɨ́ bɨ biaú xɨrɨgɨ́áyɨ́né, seyɨ́né “Arɨge nerɨ Gorɨxo tɨ́ámɨnɨ umɨnɨréɨnɨ?” nɨseaimónɨrɨ́ná saxɨ́ sikɨ́ mayɨ́ oínɨrɨ yarɨŋwápa segɨ́ xwioxɨ́yo enɨ dɨŋɨ́ sɨpípɨ tɨ́nɨ nɨxɨrɨrɨ yarɨgɨ́ápɨ apɨ enɨ sɨnɨ neaínɨnɨgɨnɨrɨ saxɨ́ sikɨ́ mayɨ́ ínarɨŋɨ́pánɨŋɨ́ imɨxɨnɨ́poyɨ. 9Segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨseairɨ xwɨrɨ́á nimónɨro ŋweápoyɨ. Rɨpɨ́á seyɨ́né rarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmáná segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ ámɨxɨ́á époyɨ. Dɨŋɨ́ niɨ́á seainarɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨro kɨpɨŋɨ́ yinɨ́poyɨ. 10Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ sɨyikwɨ́piayɨ́nénɨŋɨ́ imɨxɨnɨ́poyɨ. Seyɨ́né e éánáyɨ́, o seamɨ́eyoanɨ́árɨnɨ.

“Sérɨxɨ́meáyo xwɨyɨ́á mumearɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, seyɨ́né xwɨyɨ́ápai mɨŋwɨrárɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ xexɨrɨ́meáyo xwɨyɨ́ápai nɨŋwɨrárɨrónáranɨ, xwɨyɨ́á numearɨrónáranɨ, ayɨ́ ayonɨ murarɨŋoɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ Jisaso rɨŋɨ́pimɨ enɨ xwɨyɨ́ápai ŋwɨrárɨro xwɨyɨ́á “Ayɨ́ nɨpɨkwɨnɨ mɨrɨnɨnɨ.” umearɨrónɨŋɨ́ yarɨŋoɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨŋɨ́pimɨ xwɨyɨ́á numearɨrɨ́náyɨ́, ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mé xwɨyɨ́á umeararɨgɨ́áyɨ́né nimónɨrɨ yarɨŋoɨ. 12Ámáyo ŋwɨ́ ikaxɨ́ urɨrɨ xwɨyɨ́á umearɨrɨ epaxo, ayɨ́ ná wonɨ Gorɨxorɨnɨ. Ámáyo yeáyɨ́ uyimɨxemearɨ xwɨrɨ́á wikɨxerɨ epaxo ná wonɨ o eŋagɨ aí “Negɨ́ wínɨyo xwɨyɨ́á umearɨpaxenerɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́áyɨ́né gɨyɨ́nérɨ́anɨ?

“Mɨxɨ́ mɨxɨ́nɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13Ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋɨ́ mɨmó re rarɨgɨ́áyɨ́né, “Agwɨranɨ, wɨ́árínáranɨ, aŋɨ́ xwé apimɨ nánɨ nurane xwiogwɨ́ wo e nɨŋwearanéná kodɨreakɨ́ nerane nɨgwɨ́ xwé meanɨ́wárɨnɨ.” rarɨgɨ́áyɨ́né píránɨŋɨ́ arɨ́á nípoyɨ. 14E rarɨgɨ́áyɨ́né wɨ́áríná seaímeanɨ́ápɨ nánɨ nɨjɨ́á nimónɨmáná rɨrarɨŋoɨ? Seyɨ́né pínɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. Seyɨ́né sɨŋwɨrɨ́á xeniaŋwɨ́ yarɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. Bɨ onɨmiápɨ nɨŋweámáná apaxɨ́ mé anɨpá imónarɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. 15Ayɨnánɨ seyɨ́né e mɨrɨpa nero Gorɨxo nánɨ dɨŋɨ́ nɨmoro rɨpɨnɨ nɨrɨrónáyɨ́, “Ámɨnáo xe nɨŋwearo oépoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ nɨneanɨrɨ́náyɨ́, nene ámɨ sɨ́á wí tɨ́nɨ nɨŋwearane rɨpɨ yanɨ́wárɨ́anɨ? Rɨpɨ yanɨ́wárɨ́anɨ?” nɨrɨrónáyɨ́, ayɨ́ ananɨrɨnɨ. 16E nɨsearɨrɨ aí wárɨxayɨ́né nimónɨmáná e wí mɨrɨ́ mɨxɨ́ kɨ́narɨŋoɨ. Mɨxɨ́ kɨ́narɨgɨ́á apɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ nɨpɨnɨ sɨpírɨnɨ. 17Ayɨnánɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Ámá nɨjɨ́á re nimónɨro aiwɨ, ‘Nionɨ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nerɨ́ná ayɨ́ e epaxɨ́rɨnɨ.’ Nɨjɨ́á e nimónɨro aiwɨ apɨ e mepa yarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́, ayɨ́ rɨxa ɨ́wɨ́ nero nánɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́pɨ yarɨŋoɨ.” osearɨmɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index