Foirm chuardtha

1 Korinɨ 12

“Kwíyɨ́pimɨ dánɨ epaxɨ́ imónɨgɨ́ápɨ bɨ bɨ imónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, seyɨ́né payɨ́ nearo Gorɨxo xegɨ́ kwíyɨ́pɨ sɨxɨ́ seamímoŋɨ́pimɨ dánɨ e e epaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ seaimɨxɨŋɨ́ seyɨ́né yarɨŋɨ́ nigɨ́ápɨ nánɨ “Seyɨ́né xe majɨ́á nero oépoyɨ.” mɨnimónarɨnɨ. 2Seyɨ́né sɨnɨ Gorɨxomɨ mɨxɨ́dɨpa neróná seaigɨ́ápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. Ámáyá mimónɨ́ ŋwɨ́á imónɨŋɨ́yo —Ayɨ́ xwɨyɨ́á bɨ rɨpaxɨ́ mimónɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Ayo oxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ yapɨ́ pí pí seaiepɨsíáná seyɨ́né nepaxɨnɨrɨ xɨ́dagɨ́ápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 3Ayɨnánɨ “Seyɨ́né nɨjɨ́á re oimónɨ́poyɨ.” nimónarɨnɨ. Ámá wí Gorɨxoyá kwíyɨ́pimɨ dánɨ nɨrɨrɨ́ná wí re rɨpaxɨ́ menɨnɨ, “Jisaso xewanɨŋo roapɨkínɨŋorɨnɨ.” rɨpaxɨ́ menɨnɨ. Ámá wí Gorɨxoyá kwíyɨ́pimɨ dánɨ mɨrɨpa nerɨ́náyɨ́, “Jisaso negɨ́ Ámɨnáorɨnɨ.” enɨ wí rɨpaxɨ́ menɨnɨ.

4Kwíyɨ́pimɨ dánɨ e e epaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨxɨ́ umímoarɨŋɨ́pɨ xɨxegɨ́nɨ imónɨŋagɨ aiwɨ kwíyɨ́ axɨ́pɨ ná bɨnɨ imónɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. 5E nerɨŋɨ́yo dánɨ ámáyo seáyɨ́ e e wíɨ́rɨxɨnɨrɨ Ámɨnáo wimɨxarɨŋɨ́pɨ xɨxegɨ́nɨ eŋagɨ aiwɨ Ámɨnáo, ayɨ́ ná wonɨ axorɨnɨ. 6Ananɨ nepaxɨ́ imónɨgɨ́ápɨ xɨxegɨ́nɨ imónɨŋagɨ aiwɨ Gorɨxo, ayɨ́ ná wonɨ e e epaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ weámɨxarɨŋɨ́rɨnɨ. 7E nerɨŋɨ́ aiwɨ o ámá xɨ́oyá imónɨgɨ́á nɨ́nɨ xɨxe arɨrá inɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ womɨnɨ womɨnɨ xegɨ́ kwíyɨ́yo dánɨ epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ bɨ bɨ yaŋɨ́ wiarɨŋɨ́rɨnɨ. 8Bɨ bɨ yaŋɨ́ nɨwirɨ́ná ámá wo kwíyɨ́pimɨ dánɨ xe dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ nɨmorɨ ámáyo píránɨŋɨ́ urɨpaxɨ́ oimónɨrɨ wirɨ wo kwíyɨ́ axɨ́pimɨ dánɨ xe nɨjɨ́á seáyɨ e nimónɨrɨ píránɨŋɨ́ uréwapɨyipaxɨ́ oimónɨrɨ wirɨ 9ámɨ wo kwíyɨ́ axɨ́pimɨ dánɨ xe dɨŋɨ́ ayá wí onɨkwɨ́ronɨrɨ wirɨ ámɨ wo kwíyɨ́ axɨ́pimɨ dánɨ xe eŋɨ́ sɨxɨ́ neánɨrɨ ámá sɨmɨxɨ́ yarɨgɨ́áyo píránɨŋɨ́ owimɨxɨnɨrɨ wirɨ 10ámɨ womɨ emɨmɨ́ epaxɨ́ oimónɨrɨ wirɨ ámɨ womɨ xɨ́oyá xwɨyɨ́á wɨ́á urókiamopaxɨ́ oimónɨrɨ wirɨ ámɨ womɨ ámá wí kwíyɨ́ bimɨ dánɨ rarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwirɨ́ná adadɨ́ nɨwirɨ “Ayɨ́ kwíyɨ́ apimɨ dánɨ rɨ́a rarɨŋoɨ?” yaiwipaxɨ́ oimónɨrɨ wirɨ ámɨ wo ámá gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrí xwɨyɨ́á mɨ́kɨ́ apɨ apimɨ dánɨ ananɨ rɨpaxɨ́ oimónɨrɨ wirɨ ámɨ womɨ xwɨyɨ́á mɨ́kɨ́ apɨ apimɨ dánɨ arɨ́á nɨwirɨ yaŋɨ́ umeaipaxɨ́ oimónɨrɨ wirɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ. 11Gorɨxo ámá wíyɨ́ wíyo yaŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ e e nɨwia nurɨ aiwɨ kwíyɨ́ axɨ́ ná bimɨ dánɨnɨ e e epaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ nɨwimɨxɨrɨ́ná womɨ pípɨ owimɨnɨrɨ́ná apɨ wiarɨŋɨ́rɨnɨ. Ámɨ womɨ pípɨ owimɨnɨrɨ́ná apɨ wiarɨŋɨ́rɨnɨ.

“Obaxene imónɨŋagwɨ aiwɨ wará ná bɨnɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋwɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Ámáyá wará ná bɨnɨ eŋagɨ aiwɨ nápimɨ dánɨ wé sɨkwɨ́ amɨpí xɨxegɨ́nɨ bɨ bɨ imónɨnɨ. Warápimɨ dánɨ amɨpí xɨxegɨ́nɨ bɨ bɨ imónɨŋɨ́yɨ́ nɨ́nɨ obaxɨ́ imónɨŋagɨ aiwɨ nápɨ ná bɨnɨrɨnɨ. Ámá Kiraisoyá sɨyikɨ́pɨ imónɨgɨ́áyɨ́ ámá warápɨ tɨ́nɨ rɨ́ramɨŋɨyɨ́ imónɨpaxɨ́rɨnɨ. 13Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nene —Wiene Judayeneranɨ, wiene Gɨrikɨyeneranɨ, wiene xɨnáíwanénɨŋɨ́ nimónɨrane omɨŋɨ́ wiiarɨŋwaéneranɨ, wiene áxeŋwarɨ́ mɨneainɨ́ negɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ emearɨŋwaéneranɨ, —Nɨnenenɨ enɨ kwíyɨ́ axɨ́pimɨ dánɨnɨ sɨyikɨ́ ná bɨnɨ imónanɨ nánɨ wayɨ́ neameairo kwíyɨ́ axɨ́pɨnɨ neaaínɨrɨ eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 14Nene nɨjɨ́á re imónɨŋwɨnɨ. Ámá warápɨ, ayɨ́ ná bɨnɨ mimónɨ́ sɨkwɨ́ranɨ, wéranɨ, mɨŋɨ́ranɨ, xɨxegɨ́nɨ bɨ bɨ imónɨnɨ. 15Sɨkwú xwɨyɨ́á rɨpaxɨ́ nimónɨrɨ re ránáyɨ́, “Niúnɨ wéúnɨ mimónɨŋagɨ nánɨ nápiyá bɨnɨmanɨ.” ránáyɨ́, “ ‘Nápimɨ dánɨ bɨ imónɨŋɨ́pɨmanɨ.’ yaiwipaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ. 16Arɨ́ána enɨ re ránáyɨ́, “Niɨnanɨ sɨŋwɨ́yínɨ meŋagɨ nánɨ nápiyá bɨnɨmanɨ.” ránáyɨ́, “ ‘Nápimɨ dánɨ bɨ imónɨŋɨ́pɨmanɨ.’ yaiwipaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ. 17Nápɨ nɨ́nɨ sɨŋwɨ́nɨ eŋánáyɨ́, arɨge nerɨ arɨ́á epaxɨ́rɨnɨ? Nápɨ nɨpɨnɨ arɨ́ánɨ eŋánáyɨ́, arɨge nerɨ dɨŋɨ́ weánɨpaxɨ́rɨnɨ? 18Nápɨ, ayɨ́ axɨ́pɨ ná bɨnɨ mimónɨnɨ. Sɨŋwɨ́ranɨ, arɨ́áranɨ, apɨ apɨ e nimóga úwɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxo xɨ́o wimónɨŋɨ́pa dɨŋɨ́ neyírorɨ nimɨxɨrɨ tɨŋɨ́rɨnɨ. 19Warápimɨ dánɨ amɨpí sɨkwɨ́ranɨ, wéranɨ, xɨxegɨ́nɨ imónɨŋɨ́pa mimónɨ́ axɨ́ ná bɨnɨ nimónɨrɨ́náyɨ́, warápɨ arɨge imónɨpaxɨ́rɨnɨ? Oweoɨ, e nerɨ́náyɨ́, wará xegɨ́ imónɨŋɨ́pa bɨ imónɨpaxɨ́ menɨnɨ. 20Negɨ́ wará imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Warápimɨ dánɨ amɨpí xɨxegɨ́nɨ wéranɨ, sɨkwɨ́ranɨ, imónɨŋɨ́pɨ ayɨ́ obaxɨ́ aiwɨ warápɨ, ayɨ́ ná bɨnɨrɨnɨ. 21Sɨŋwɨ́yi xwɨyɨ́á rɨpaxɨ́ nimónɨmáná wéúmɨ wí re urɨpaxɨ́ menɨnɨ, “Ná saŋɨ́ mɨnɨráparɨŋúxɨ, pí nánɨ júxɨ tɨ́nɨ nawínɨ imónɨmɨ́ɨnɨ? Niɨyínɨ ananɨ nɨgɨ́pɨ ŋweapaxɨ́yínɨrɨnɨ.” urɨpaxɨ́ menɨnɨ. Mɨŋɨ́yi enɨ sɨkwúmɨ wí re urɨpaxɨ́ menɨnɨ, “Ná saŋɨ́ mɨnɨráparɨŋúxɨ, pí nánɨ júxɨ tɨ́nɨ nawínɨ ŋweámɨ́ɨnɨ? Niɨyínɨ ananɨ nɨgɨ́pɨ ŋweapaxɨ́yínɨrɨnɨ.” urɨpaxɨ́ menɨnɨ. 22Oweoɨ, pí pí nápimɨ dánɨ imónɨŋɨ́ “Eŋɨ́ meánɨŋɨ́pɨrɨ́anɨ?” yaiwiarɨŋwápɨ meŋánáyɨ́, omɨŋɨ́ amɨpí nene nápimɨ dánɨ yarɨŋwápɨ nɨpɨkwɨnɨ epaxɨ́ menɨnɨ. 23Nápimɨ dánɨ imónɨŋɨ́ “Naŋɨ́ onɨmiápɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ.” yaiwiarɨŋwáyɨ́ nene ananɨ píránɨŋɨ́ okiyɨ́á mearɨŋwárɨnɨ. Nápimɨ dánɨ imónɨŋɨ́ sɨŋánɨ mɨmepaxɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ píránɨŋɨ́ rɨtɨ́ yarɨŋwárɨnɨ. 24E nerɨ aí pí pí nápimɨ dánɨ imónɨŋɨ́ “Awiaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨ́anɨ?” yaiwiarɨŋwápɨ, ayɨ́ rɨtɨ́ mepaxɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ wí e yarɨŋwámanɨ. Gorɨxo ámá warápɨ nimɨxɨrɨ pí pí nápimɨ dánɨ eŋɨ́pɨ nɨŋwɨrárɨrɨ́ná “Naŋɨ́ onɨmiápɨ imónɨnɨ.” yaiwiarɨŋwápɨ seáyɨ e imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ ŋwɨrárɨŋɨ́rɨnɨ. 25Nápimɨ dánɨ imónɨŋɨ́yɨ́ mɨdɨmɨdánɨ mɨmearónɨpa ero xɨxe píránɨŋɨ́ menɨro epɨ́rɨ́a nánɨ e ŋwɨrárɨŋɨ́rɨnɨ. 26Nápimɨ dánɨ imónɨŋɨ́ bɨ rɨ́nɨŋɨ́ wináná nápimɨ dánɨ imónɨŋɨ́ nɨpɨnɨ rɨ́nɨŋɨ́ winárarɨŋɨ́rɨnɨ. Bɨ imónɨŋɨ́pimɨ yayɨ́ uméáná nɨpɨnɨ dɨŋɨ́ niɨ́á nɨwiga warɨŋɨ́rɨnɨ.

27Kiraisoyá sɨyikɨ́pɨ imónɨgɨ́áyɨ́né oyá warápɨ́nɨŋɨ́ imónɨro wiyɨ́nénɨ wiyɨ́nénɨ oyá nápimɨ dánɨ sɨkwɨ́nɨŋɨ́ranɨ, wénɨŋɨ́ranɨ, xɨxegɨ́nɨ imónɨro eŋoɨ. 28Gorɨxo ámá xɨ́oyá sɨyikɨ́pɨ imónɨgɨ́áyɨ́ xɨxegɨ́nɨ bɨ bɨ nimóga úɨ́rɨxɨnɨrɨ rɨ́peaŋɨ́rɨnɨ. Wí wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áyɨ́ imónɨro wí xewanɨŋoyá xwɨyɨ́ápɨ wɨ́á urókiamoarɨgɨ́áyɨ́ imónɨro wí uréwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ rɨ́peaŋɨ́rɨnɨ. Xɨránɨ xɨránɨ imónɨŋɨ́ apɨ apɨ nɨrɨ́peámáná ámɨ wí emɨmɨ́ epɨ́rɨ́a nánɨ imónɨro wí sɨmɨxɨ́ yarɨgɨ́áyo naŋɨ́ wimɨxɨpɨ́rɨ́a nánɨ imónɨro wí dɨ́wɨ́ ikeamónarɨgɨ́áyo arɨrá wipɨ́rɨ́a nánɨ imónɨro wí pí pí omɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyo mepɨ́rɨ́a nánɨ imónɨro wí ámá gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrí xwɨyɨ́á mɨ́kɨ́ apɨ apimɨ dánɨ rɨpɨ́rɨ́a nánɨ imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ rɨ́peaŋɨ́rɨnɨ. 29Nɨ́nɨ wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áyɨ́ rimónɨŋoɨ? Nɨ́nɨ wɨ́á rókiamoarɨgɨ́áyɨ́ rimónɨŋoɨ? Nɨ́nɨ uréwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ rimónɨŋoɨ? Nɨ́nɨ emɨmɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ rimónɨŋoɨ? 30Nɨ́nɨ sɨmɨxɨ́yo naŋɨ́ imɨxɨpɨ́rɨ́a nánɨ rimónɨŋoɨ? Nɨ́nɨ gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrí xwɨyɨ́á mɨ́kɨ́ apɨ apimɨ dánɨ rɨpɨ́rɨ́a nánɨ rimónɨŋoɨ? Nɨ́nɨ xwɨyɨ́á mɨ́kɨ́ apɨ apimɨ dánɨ rarɨgɨ́ápɨ yaŋɨ́ umeaipɨ́rɨ́a nánɨ rimónɨŋoɨ? Oweoɨ. 31E nɨsearɨrɨ aí seyɨ́né woxɨnɨ woxɨnɨ, “Gorɨxo ámá e e epaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ kwíyɨ́pimɨ dánɨ sɨxɨ́ umímoarɨŋɨ́ apɨ apɨ eŋagɨ aí sa seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ oimónɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ sɨ́mɨ́ xeadɨ́pénɨ́ɨrɨxɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index