Foirm chuardtha

Romans 9:15

15 Anayabin Moses isan eo, “Ayu orot babin yait ta anarurubin i boro anakabibir.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index